Agenda 2021

TUEDAG den 19. november 2021

8.30 – 8.45

Vedkomst fra formanden

08.45 – 09.45

Fremtiden for kapitalforvaltning: Indeksering, Smart Beta og indeks’ rolle i institutionelle strategier

Det er ikke kun passive fondsinvestorer, der har brug for at vide noget om indeksering. Da indeks nu omfatter en række forskellige investeringsstrategier, skal alle formueejere revurdere, hvilken del af deres portefølje der kan og bør replikeres.
Hvor langt kan “smart beta”-indeks gå i forhold til at erstatte aktive forvaltere? I denne session ser ekspertpaneldeltagerne på aktivforvaltningens fremtid.

 • Indeksering og aktiv forvaltning
 • Benchmark-udvikling og valg
 • Afhængige benchmarks, intelligente indeks og fremtiden for kapitalforvaltning
Moderator:
Jim Wiandt
Stifter og administrerende direktør
IndexUniverse
Panelister:
Isabelle Bourcier
Hoved of Business Development
Ossiam
Alex McKenna
Head of Systematic Funds
Deutsche Asset & Wealth Management
Olivier Rousseau
Direktør
Fonds de Réserve pour les Retraites
Mark Voermans
Senior Strategist
PGGM Investments

09.45 – 10.30

Kritiske beslutninger: Tilføjelse af værdi til indeksafkast

Indeksfondsforvaltning giver mulighed for en række forskellige måder at tilføje værdi til benchmarkafkastet, hvad enten det er gennem værdipapirudlån, brug af indeksderivater eller positionering af porteføljer til indeksrebalanceringer. I denne session vurderer paneldeltagerne, om “indeks-plus”-afkast retfærdiggør de risici, der tages for at opnå dem. Vi gennemgår også indeksering og overgangsforvaltning, et afgørende emne for institutionelle aktivsejere.

 • “Indeks-plus”-afkast via udlån og swaps – merværdi eller risikabel finansieringsteknik?
 • Håndtering af indeks- og porteføljeomlægninger
 • Minimering af overgangsomkostninger
Moderator:
Paul Amery
Contributing Editor
IndexUniverse.eu
Panelister:
Simon Midgen
Head of Index Funds Strategy
Legal & General Investment Management
Alan Miller
Founding Partner & CIO
SCM Private
Laurent Trottier
Head of Index Management
Amundi ETF

10.30 – 11.00

Morgenpause til netværksdannelse

11.00 – 11.45

Indeksering af obligationer

Indeksering har bevæget sig langt ud over sine rødder på aktiemarkederne, idet obligationsindeks-trackere har oplevet enorme tilstrømninger i de seneste år. Der er dog stadig en livlig debat om, hvordan man bedst indekserer på et marked, hvor handlen typisk foregår uden for børsen og kan tørre ud i hårde tider. I dette panel undersøger vi de seneste tendenser inden for indeksering af fastforrentede obligationer.

 • Fra børsen til OTC – sikring af omsættelige priser
 • Kap-vægtning i obligationsindekser – fordele og ulemper
 • Benchmarking af rente-, kredit- og likviditetsrisici
Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Panellister:
Rudyard Ekindi
Direktør for investeringsforskning
NEST
Nick Pierce
Direktør for investeringer i fastforrentede obligationer
Vanguard Asset Management

11.45 – 12.30

Accessing Emerging Markets: Fungerer indeksering?

Spirende markeder stiller indeksudbydere og forvaltere af indeksregulerende fonde over for særlige udfordringer. Giver det mening at følge en indeksstrategi i EM, eller bevarer aktive forvaltere en overbevisende fordel? Hvor pålidelige er de underliggende benchmarks, og hvad er de potentielle faldgruber, man skal være opmærksom på? Paneldeltagerne gennemgår, hvordan man bedst får adgang til udviklingsmarkederne for aktier og fastforrentede obligationer.

 • Emerging markets-the last bastion of active managers?
 • § For og imod landeindeksering
 • Hvor pålidelige er indeks på nye markeder?
Moderator:
Rebecca Hampson
Europæisk redaktør
IndexUniverse.eu
Panelister:
Crispin Lace
Direktør
Pension Solutions Group – Russell Investments Limited
Nicholas Soerensen
VP, Senior Product Advisor
Deutsche Asset & Wealth Management

12.30 – 13.45

Luncheon for delegerede & talere

13.00 – 13.40

Keynote Luncheon Address
Oplysning: Afsløring af Olympus

: Afsløring af Olympus

Michael Woodford, MBE
Forhenværende formand og administrerende direktør
Olympus

13.45 – 14.30

Den afkastkløft: Indeksering for indkomst

Nær nulrenterne lægger et enormt pres på langsigtede opsparingsplaner. I denne session gennemgår eksperter fra indeksbranchen de måder, hvorpå benchmarks udvikles til at generere indkomst fra en række aktivklasser. Det er afgørende at vælge det rigtige indeks og måle afkast efter omkostninger – vi undersøger hvorfor.

 • Indeksering af aktier med henblik på indkomst
 • Generering af indkomst fra andre aktivklasser
 • Hvad er en indekstracker’s afkast efter transaktionsomkostninger og skatter?
Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Panellister:
Chanchal Samadder
Salg af institutionelle ETF’er i Storbritannien og Irland
Lyxor Asset Management
Jan Sytze Mosselaar
Senior Portfolio Manager Asset Allocation
Robeco

14.30 – 15.15

Udfordringer for købssiden: En rundbordsdiskussion

Pensionsfonde, velgørenhedsorganisationer og statslige investeringsfonde viser øget interesse for indeksbaserede porteføljer. I den gamle verden uddelegerede fondsadministratorerne ansvaret for investeringerne til aktive fondsforvaltere. Hvad sker der nu, og hvem bærer ansvaret, hvis tingene går galt? På dette møde deler førende institutionelle investorer og andre eksperter deres synspunkter om den bedste måde at forvalte en langsigtet indeksbaseret strategi på.

 • Udfordringer i forbindelse med implementering for pensions- og kapitalfonde
 • Håndtering af aktivallokeringer
 • Hvem svarer, hvis tingene går galt?
Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Panellister:
Gareth Fielding
Direktør
Quantum Global Wealth Management AG
Tim Giles
Partner
Aon Hewitt, Global Investment Practice
Bryon Lake
Hoved of PowerShares ETFs – EMEA, Invesco

15.15 – 15.45

Eftermiddagens netværkspause

15.45 – 16.30

Indeks-effekten: Fakta eller fantasi?

Kritikere hævder, at den stigende brug af indeksfonde skaber perverse virkninger på investorernes og markedets adfærd, lige fra at øge de interne korrelationer på aktiemarkederne til at skabe værdiansættelsesforskelle mellem medlemmer og ikke-medlemmer af de mest udbredte benchmarks. Giver indeksering mindre effektiv virksomhedsledelse? På dette møde vil paneldeltagerne gennemgå:

 • Indekseringens indvirkning på investorernes og markedets adfærd
 • Driver passive fonde korrelationerne højere?
 • Indeksering og corporate governance
Moderator:
Paul Amery
Contributing Editor
IndexUniverse.eu
Panelister:
M. Nicolas J. Firzli
generaldirektør
World Pensions Council
Anthony Christodoulou
Stifter
WorldTrack
Con Keating
Medlem af EFFAS Research,
Market Structure and Bond Commission
Forskningschef,
BrightonRock Group
Nicola Ralston
Direktør
PiRho Investment Consulting

16.30 – 17.15

Håndtering af volatilitet: Tail Risk-indekser

Volatilitetsindeks er blevet en stor forretning, da investorerne bekymrer sig om at beskytte deres porteføljer mod uforudsete markedsfald. Men dækker de virkelig nedadgående risici, og hvad er omkostningerne ved at bruge dem? Findes der alternative måder at forvalte haleksponeringer på? Ekspertpaneldeltagere undersøger et af de mest aktuelle spørgsmål om indeksering.

 • Volatilitetsindeks fordele og ulemper
 • Håndtering af omkostninger ved carry
 • Sikring af halerisici på tværs af aktiver ved hjælp af indekser
Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Panellister:
Salla Franzén
Portfolio Manager
SEB
Ryan McRandal
Porteføljeforvalter, chef for tematisk
Porteføljeforvaltning
AXA Investment Managers
Denis Panel
Chief Investment Officer
THEAM, BNP Paribas Group

17.15 – 19.00

Cocktailreception
Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.