2021 Puhujat

Paul Amery

Paul Amery on IndexUniverse.com-sivuston eurooppalainen päätoimittaja. Hän alkoi kirjoittaa Euroopan ETF-markkinoista vuonna 2008, kun hän oli tehnyt 20 vuoden uran rahoitusmarkkinoilla rahastonhoitajana, joukkovelkakirjakauppias ja yksityissijoittaja. Hän toimi myös Ukrainan valtiovarainministeriön neuvonantajana. Amery on valmistunut Cambridgen ja Oxfordin yliopistoista, ja hän on Institute for Investment Management and Researchin jäsen.

Eric Anderson

Eric Anderson, CFA, on First Trust Advisorsin Euroopan ETF-salkunhoitaja. Ennen kuin Eric työskenteli Lontoossa UCITS ETF:ien hallinnoinnissa, hän työskenteli seitsemän vuotta First Trust ETF:ien salkunhoitajana Yhdysvalloissa. First Trustin salkunhoitotiimi valvoo 82 First Trustin ETF:ää, joiden hallinnoitavat varat ovat yhteensä noin 12 miljardia dollaria.

Eric on kiertänyt eri puolilla Yhdysvaltoja sekä kansainvälisesti esittelemässä First Trustin ETF-perhettä ja AlphaDEX-menetelmää neuvontayhteisölle. Hän työskenteli aiemmin jälleenvakuutusanalyytikkona Zurich North American Insurance Company -yhtiössä.

Ericillä on CFA-kirja, ja hän on valmistunut Northern Illinoisin yliopistosta ja suorittanut tutkinnon rahoituksesta.

Eduardo Antón

Eduardo Antón vastaa ETF-tutkimuksesta Inversis Bankissa Espanjassa. Inversis tarjoaa institutionaalisille ja varakkaille asiakkaille neuvontaa omaisuuserien allokaatiossa ja usean omaisuuserän salkun rakentamisessa. Sijoituskomitean jäsenenä Antonilla on kokemusta ETF-rahastoihin sijoittamisesta yli 6 vuoden ajalta. Ennen Inversisiin siirtymistään Anton työskenteli Allfunds-pankissa Madridissa. Antón on suorittanut MBA-tutkinnon Instituto de Estudios Bursatilesissa ja BA-tutkinnon Meksikon Anahuacin yliopistossa.

Sanjay Arya

Sanjay Arya on Morningstarin indeksien johtaja. Hän vastaa liiketoimintastrategiasta, tuotekehityksestä ja Morningstar-indeksien jakelusta. Tässä ominaisuudessa Arya työskentelee nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa luodakseen kumppanuuksia, joilla parannetaan Morningstarin indeksien käyttöä ja sovelluksia.

Arya on toiminut Morningstarilla yli 20 vuoden aikana useissa eri tehtävissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi osakeanalyysin johtajana. Hän on pitänyt lukuisia esityksiä indekseihin liittyvistä aiheista ammattilaiskonferensseissa, ammattijärjestöjen kokouksissa ja ammatillisissa koulutusohjelmissa. Hänen mielipiteitään on siteerattu alan julkaisuissa ja ammattijulkaisuissa, ja tällä hetkellä hän on Journal of Indexes -lehden arvostelukomiteassa.

Arya on suorittanut kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon, ja hänellä on MBA-tutkinto Clevelandin valtionyliopistosta. Hänellä on Chartered Financial Analyst (CFA) -tutkinto ja hän on Investment Analysts Society of Chicagon jäsen.

Paul Baiocchi

Paul Baiocchi on ETF-analyytikko IndexUniversessa. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon British Columbian yliopistossa. Jatko-opintojensa aikana Baiocchi työskenteli Delta Global Advisorsin konsulttina luoden kansainvälisiä sijoitusrahastosalkkuja Claymore-rahastoille. Myöhemmin hän siirtyi Deltan palvelukseen täysipäiväisesti yrityksen johtavaksi markkinastrategiaksi.

Kai Bald

Kai Bald aloitti Deutsche Bankissa vuonna 1997, ja vuodesta 2001 hän johti Deutsche Bankin brändin ryhmäbrändäystä. Vuoden 2007 lopusta vuoteen 2012 Kai Bald toimi db-X:n markkinoinnin globaalina johtajana ja vastasi db-X-rahoitustuotteiden maailmanlaajuisesta markkinakehityksestä, jonka hallinnoitavat varat ovat lähes 100 miljardia euroa. Tässä tehtävässä hän valvoi db X-trackersin ETF-liiketoiminnan maailmanlaajuista laajentumista. Vuoden 2012 lopusta lähtien Kai Bald on toiminut Deutsche Asset & Wealth Managementin globaalin asiakasryhmän julkisen jakelun passiivisten sijoitusten johtajana.

Hortense Bioy

Hortense Bioy, CFA on Morningstarin passiivisten rahastojen tutkimuksesta vastaava johtaja Euroopassa. Ennen kuin hän aloitti tehtävässään vuonna 2012, hän toimi eurooppalaisista ETF-rahastoista vastaavana analyytikkona. Ennen siirtymistään Morningstarille vuonna 2010 Hortense työskenteli viisi vuotta taloustoimittajana Bloombergilla ja Mergermarketilla. Hän aloitti uransa Société Généralen yritysrahoitusanalyytikkona.

David Blitz, Ph.D.

David Blitz, Ph.D. on Robecon varatoimitusjohtaja ja kvantitatiivisen tutkimuksen toinen johtaja, jossa hän vastaa kaikkien kvantitatiivisten osaketutkimusten koordinoinnista. Hän aloitti Robecossa vuonna 1995 valmistuttuaan ekonometriasta cum laude -tutkinnolla Rotterdamin Erasmus-yliopistosta. Vuonna 2011 hän väitteli tohtoriksi empiirisestä rahoituksesta samasta yliopistosta. Davidin tiimissä kehitetyt osakevalintamallit toimivat Robecon kvantitatiivisten osakerahastojen ainoana suorituskykyajurina. Tutkimustyönsä tuloksena hän on julkaissut useita artikkeleita vertaisarvioiduissa akateemisissa lehdissä, kuten Journal of Empirical Finance, Journal of Portfolio Management ja European Financial Management.

Christopher Clack

Christopher D. Clack on UCL:ssä toimivan Financial Computing MSc -ohjelman ja Thomson-Reuters Laboratory -laboratorion perustaja, joka johtaa neljän monikansallisen investointipankin kanssa tehtävää yhteistyötä. Hän perusti myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen rahoittaman rahoituspalvelujen osaamisen siirtoverkoston. Cambridgen yliopisto myönsi hänelle vuonna 2009 tieteen tohtorin arvon (Doctor of Science, ScD). Nykyisessä työssään hän mallintaa ja analysoi rahoitusmarkkinoiden epävakautta, joka johtuu tietokoneiden kaupankäyntialgoritmien välisestä vuorovaikutuksesta.

John Coates

John Coates on Cambridgen yliopiston neurotieteen ja rahoituksen tutkija, joka on aiemmin käynyt kauppaa johdannaisilla Goldman Sachsilla ja johtanut Deutsche Bankin kaupankäyntitoimistoa. Nyt hän tutkii riskinoton ja stressin biologiaa. Hänen kirjansa The Hour Between Dog and Wolf oli ehdolla sekä FT-Goldman Business Book of the Year -kilpailuun että Wellcome Trust Science Prize -palkinnon saajaksi, ja Britannian armeija valitsi sen kuukauden kirjaksi. Hänen tutkimuksensa on herättänyt kiinnostusta liike-elämässä, lääketieteessä, armeijassa ja huippu-urheilujoukkueissa. Foreign Policy -lehti nimesi hänet yhdeksi vuoden 2012 vaikutusvaltaisimmista ajattelijoista.

Stephen Cohen

Stephen Cohen on iSharesin sijoitusstrategioiden EMEA-alueen johtaja. Hänen tiiminsä vastaa siitä, että asiakkaille tarjotaan perusteellisia ETF-markkina-, salkku- ja tuoteanalyysejä sekä näkemyksiä maailmanlaajuisista markkinoista ja täytäntöönpanostrategioista. Hän siirtyi BlackRockiin vuonna 2011 Nomurasta, jossa hän toimi osakkeisiin sidottujen strategioiden maailmanlaajuisena johtajana ja vastasi johdannaisista, vaihtovelkakirjoista ja delta-one-tuotteista.

Hänellä on huomattava kokemus sijoitus- ja markkina-analyytikkona, ja hän työskenteli aiemmin Japanin vaihtovelkakirjojen parissa ING Baringsilla vuosina 2001-2003. Stephen aloitti uransa UBS Fixed Income -yhtiössä vuonna 1996, jossa hän toimi suhteellisen arvon ja hedge-rahastojen myynnissä. Lisäksi Stephen on toiminut irlantilaisen rahastoyhtiön Enovaran johtajana. Hän suoritti taloustieteen ensimmäisen luokan tutkinnon Southamptonin yliopistossa vuonna 1996.

Christos Costandinides

Christos on beta- ja ETF-markkinoiden asiantuntija, jolla on kokemusta tärkeimmistä omaisuusluokista ja välineistä. Aiemmin hän toimi Deutsche Bankin Euroopan ETF-tutkimuksen ja -strategian johtajana, jossa hän vastasi pankin palkittujen ETF-tutkimusten julkaisemisesta sekä auttoi keskeisiä institutionaalisia asiakkaita, lehdistöä ja muita markkinaosapuolia ETF-markkinoiden ja salkkujen toteuttamista koskevien näkemysten muotoilussa. Ennen Deutsche Bankia Christos työskenteli Moody’s Investors Servicen luokitusanalyytikkona, jossa hän hoiti merkittävien varainhoitajien ja rahastojen julkaistuja luokituksia. Ennen Moody’sia Christos työskenteli salkunhoitajana Mellon Capital Managementin palveluksessa San Franciscossa, jossa hän hallinnoi globaalia taktista varojen allokaatiota ja valuutan päällekkäisstrategioita. Christos aloitti uransa teknologia-alan fuusioiden ja yritysostojen investointipankkiirina Société Générale Cowenilla San Franciscossa.

Christos on suorittanut MBA-tutkinnon Kalifornian yliopiston Haas School of Businessissa Berkeleyssä, Yhdysvalloissa. Hänellä on myös BA-tutkinto teollisuustaloudesta ja laskentatoimesta Nottinghamin yliopistosta Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Mirzha de Manuel

Mirzha de Manuel on tutkija Euroopan pääomamarkkinainstituutissa (ECMI) ja Euroopan politiikan tutkimuskeskuksessa (CEPS) Brysselissä. Mirzhan tutkimus liittyy pääasiassa omaisuudenhoidon sääntelyyn, jossa hän on koordinoinut työryhmää, jossa on ollut mukana useita alan toimijoita ja sääntelyviranomaisia. Hänellä on maisterin tutkinto Euroopan taloudellisesta ja oikeudellisesta analyysistä College of Europesta ja asianajajan pätevyys Madridin asianajajakamarista.

Sebastien Denry

Sebastien Denry on tuoteasiantuntija THEAMissa, joka on BNP Paribas Investment Partnersin osakas ja joka on erikoistunut indeksien, aktiiviseen systemaattiseen, taattuun ja vaihtoehtoiseen varainhoitoon. Vuonna 2011 perustettu THEAM on BNP Paribas Asset Managementin SIGMA-tiimien (Structured, Indexed and Generation of Multi-Alpha) ja Harewood Asset Managementin välisen liiton tulos.
Sebastien Denry aloitti uransa BNP Paribas Asset Managementissa vuonna 2009 ja liittyi SIGMA-tiimiin vuonna 2010 ETF- ja indeksirahastojen tuoteasiantuntijana.

Sebastien on suorittanut kandidaatin tutkinnon ESSEC Business Schoolissa.

Han Dieperink

Han Dieperink vastaa sijoitusjohtajana Rabobank Private Bankingin sijoitusstrategiasta, sijoitustutkimuksesta ja salkunhoidosta. Hän antaa neuvoja sijoitusteorioista, -tyyleistä ja -olosuhteista globaaleilla markkinoilla ja antaa strategisia ja taktisia sijoitussuosituksia. Ennen Rabobankia Han Dieperink toimi Schretlen & Co:n sijoitusjohtajana vuosina 2000-2010. Hän tuli Schretlen & Co:n palvelukseen vuonna 1995 sijoitusstrategiaosastolle.

Stephen Doran

Stephen Doran on HSBC Global Asset Managementin johtava rahastonhoitaja. Hän työskentelee Multi Asset Solutions -tiimissä, joka hallinnoi yli 14 miljardin punnan arvosta multi asset -tuotteita, jotka vaihtelevat sijoitetuista vähittäisrahastoista erillisiin institutionaalisiin mandaatteihin. Hän auttaa johtamaan vertailuindeksivapaata Wealth Opportunities -strategiaa, on jäsenenä rahastojen valintakomiteassa ja toimii osaston pörssilistattujen rahastojen asiantuntijana. Stephen tuli HSBC Global Asset Managementiin vuonna 2005 aloitettuaan uransa JP Morganilla, ja hän on valmistunut St. Andrewsin yliopistosta. Hänellä on johtamisen tutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto ja CFA Charterholder.

Pedro Fernandes

Pedro Fernandes on NYSE Euronextin Euroopan pörssilistatuotteiden johtaja. Tässä tehtävässä hän vastaa nykyisten palvelujen toiminnasta, uusien lisäarvopalvelujen suunnittelusta ja käyttöönotosta sekä asiakassuhteiden hallinnasta. Lisäksi hän tukee pörssilistattujen tuotteiden luomista ja lanseeraamista sekä edistää tuotteiden käyttöä sijoittajayhteisössä.

Chris Flood

Chris Flood on Financial Timesin toimittaja, joka käsittelee pörssilistattuja rahastoja, indeksejä ja passiivisia sijoitusstrategioita FTfm:n rahastonhoitoalalla. Chris Flood on työskennellyt FT:n toimittajana yhdeksän vuotta, ja aiemmin hän on työskennellyt markkinaosastolla, jossa hän osallistui Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan osakemarkkinoiden raportointiin ja osallistui hyödykemarkkinoiden raportointiin viiden vuoden ajan. Hän on valmistunut St Andrewsista ja Lontoon yliopistosta, joissa hän opiskeli englantilaista kirjallisuutta ja taloustiedettä.

Deborah Fuhr

Deborah Fuhr on osakas ETFGI:ssä, joka on riippumaton tutkimus- ja konsultointiyritys. ETFGI:n vuosittainen maksullinen tilauspalvelu tarjoaa 1) kuukausittain julkaistavan maailmanlaajuisen raportin, joka sisältää yli 200 sivua kaavioita ja analyysejä maailmanlaajuisesta ETF- ja ETP-alasta, joka kattaa rahastovirrat, tarjoajat, indeksin tarjoajat, pörssit ja välittäjät, 2) kuukausittain julkaistavan ETF- ja ETP-hakemiston ja 3) ETFGI-tietokantaan perustuvan www-työkalun, jonka avulla sijoittajat voivat löytää ja vertailla ETF- ja ETP-rahastoja eri ominaisuuksien perusteella.

Hän toimi vuosina 2008-2011 BlackRockin/BGI:n ETF-tutkimuksen ja täytäntöönpanostrategian maailmanlaajuisena johtajana ja toimitusjohtajana sekä vuosina 1997-2008 Morgan Stanleyn Lontoossa sijaitsevan sijoitusstrategiaryhmän toimitusjohtajana ja johtajana.

ETFGI voitti parhaan ETF-tutkimuksen 2012 ETF Express -palkinnon. Vuosina 2012, 2009, 2008 ja 2007 Financial News nimesi Fuhrin yhdeksi 100:sta rahoitusalan naisesta.

Simon Gleeson

Simon Gleeson aloitti Clifford Chancen palveluksessa vuonna 2007 osakkaana yhtiön kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ryhmässä. Hän on erikoistunut rahoitusmarkkinaoikeuteen ja -sääntelyyn. Hän työskenteli Financial Services Authorityn palveluksessa vuosina 1999-2000 auttaakseen markkinoiden väärinkäyttöjärjestelmän kehittämisessä ja neuvoi Maailman talousfoorumia sen vuonna 2009 laatimassa raportissa ”The New Global Financial Architecture”. Hän on neuvonut hallituksia, sääntelyviranomaisia ja julkisia elimiä sekä pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä, rahastonhoitajia ja muita rahoituslaitoksia monenlaisissa sääntelykysymyksissä. Hän on rahoitusmarkkinalakikomitean ja Institute for International Finance’s Regulatory Committee:n jäsen, on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja artikkeleita rahoitusalan sääntelystä ja on kirjoittanut Oxford University Pressin hiljattain julkaiseman teoksen ”International Regulation of Banking”.

Doug Gratz

Doug Gratz on RAFI-salkkusovellusten ja vaihtoehtoisten indeksointimenetelmien maailmanlaajuinen tuoteasiantuntija.

Hänellä on yli 25 vuoden sijoituskokemus, ja hän aloitti uransa kauppiaana PNC:ssä, Mellon Bankissa ja Gratz Tradingissä, jossa hän käsitteli arbitraasimahdollisuuksia arvopapereissa, futuureissa ja optioissa.

Doug on suorittanut MBA-tutkinnon Columbian yliopistossa, jossa hän on keskittynyt rahoitukseen ja markkinointiin. Hän suoritti kandidaatin tutkinnon Kalifornian teknillisestä yliopistosta. Doug on CFA-instituutin ja Los Angeles Society of Financial Analysts -järjestön jäsen.

Jodie M. Gunzberg

Jodie M. Gunzberg, CFA, on S&P Dow Jones Indicesin hyödykeindeksien johtaja. Jodie vastaa S&P Commodity Indices -indeksien tuotehallinnasta. Indeksiin kuuluu myös S&P GSCI®, jota pidetään laajalti johtavana hyödykkeiden yleisten hintakehitysten ja maailmantalouden inflaation mittarina. Lisäksi Jodie laatii indeksimenetelmiä, koulutusmateriaalia ja markkinakommentteja.

Lars Hamberg

Lars Hamberg, Aktiva Fonderin globaalien multiasset-rahastojen salkunhoitaja. Lars on aiemmin työskennellyt UBS:n ja ABN AMROn palveluksessa eri tehtävissä, muun muassa osaketutkimuksen johtajana. Hänellä on kokemusta rahoituskoulutuksesta ja SCC Arbitration Instituten välimiehenä toimimisesta. Lars vastasi toimitusjohtajana Glitnir AB:n rakenneuudistuksesta.

Nizam Hamid
Nizam Hamid on tällä hetkellä FTSE Groupin riippumaton indeksikonsultti. Tätä ennen, marraskuusta 2010 alkaen, hän toimi ETF-strategian johtajana ja Lyxor ETF:ien varajohtajana. Ennen Lyxoriin siirtymistään hän toimi Euroopan ja Lähi-idän myyntistrategian johtajana Blackrock/BGI:ssä Lontoossa. Hänellä on taloustieteen tutkinto Liverpoolin yliopistosta.

Rebecca Hampson

Rebecca Hampson siirtyi IndexUniverse.eu:n palvelukseen syyskuussa 2012 Dow Jones Corporationista, jossa hän työskenteli Financial Newsin kaupankäynti- ja teknologiatoimistolla ETF-rahastojen ja hyödykkeiden parissa. Siellä ollessaan hän julkaisi myös verkossa Wall Street Journalissa.

Hän on kirjoittanut ETF-rahastoista siitä lähtien, kun hän aloitti toimittajan uransa Structured Products Magazinen palveluksessa, ja hän suhtautuu intohimoisesti markkinoihin, joiden kehityksen hän on nähnyt viime vuosina.

Rebecca opiskeli Lontoossa sekä perus- että jatko-opintoja, ja hänellä on tutkinnot journalismista ja oikeustieteestä.

Paul Heffernan

Paul Heffernan on Northern Trustin EMEA-alueen ETF-liiketoiminnan liiketoiminnan kehittämispäällikkö, ja hänellä on yli kolmentoista vuoden kokemus sijoitusrahastojen alalta. Nykyisessä tehtävässään Paul opastaa kansainvälisiä ETF-rahastojen hoitajia eurooppalaisissa ja offshore-maiden perinteisissä ja vaihtoehtoisissa sijoitusrakenteissa. Paul on myös ollut mukana kehittämässä merkittäviä parannuksia Northern Trustin jakelukapasiteettiin, tehnyt yhteistyötä ESMA:n ja muiden alueellisten sääntelyviranomaisten kanssa yhteissijoitusyritystuotteen kehittämiseksi ja parantanut toiminnallisesti Euroopan rajat ylittävää ETF-rahastojen selvitysinfrastruktuuria.

Matt Hougan

Matt Hougan on IndexUniverse LLC:n varatoimitusjohtaja ja maailmanlaajuinen sisältöjohtaja. Tässä tehtävässä hän valvoo yhtiön toimituksellista toimintaa, johon kuuluu ETF Reportin päätoimittajan ja Journal of Indexes -lehden päätoimittajan tehtävät. Hougania siteerataan laajalti talousmediassa, ja hän on Wall Street Journalin ”The Experts” -paneelin jäsen ja CNBC:n ETF Advisory Councilin perustajajäsen. Hän valmistui Bowdoin Collegesta vuonna 1998 filosofian kandidaatiksi.

Dennis Hudachek

Dennis Hudachek on ETF-analyytikko IndexUniversessa. Hän työskenteli aiemmin Merrill Lynchin Global Wealth Management -yksikön johtavana asiantuntijana. Kahdeksan vuoden tiivis työskentely finanssineuvojien rinnalla on antanut Dennisille laajan tietämyksen alasta ja laajasta valikoimasta rahoitustuotteita. Dennis on suorittanut UC Davisin taloustieteen kandidaatin tutkinnon, läpäissyt useita FINRA-tutkintoja ja on CFA Level II -kandidaatti.

Hannu Kananen

Hannu Kananen on Front Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Front on indeksisidonnaisiin sijoituspalveluihin ja -tuotteisiin erikoistunut varainhoitotalo. Hannu on toiminut strukturoitujen tuotteiden ja viime aikoina ETF:ien alalla yli 25 vuotta. Hannu johtaa muun muassa Frontin sijoitustiimiä. Hannu on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta.

Simon Klein

Simon Klein aloitti uransa vuonna 2000 Bayern LB:ssä käteisosakkeiden myynti- ja kaupankäyntiosastolla, minkä jälkeen hän siirtyi vuonna 2005 Indexchange Investment AG:hen. Siellä hän vastasi Senior Sales Managerina pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) liiketoiminnasta. Vuodesta 2007 vuoden 2011 alkuun Klein vastasi Deutsche Bankissa ETF-rahastojen ja pörssilistattujen hyödykkeiden myynnistä Manner-Euroopassa. Siirryttyään Lyxor Asset Managementin palvelukseen Kleinin vastuulle siirtyi Euroopan ETF-liiketoiminta sekä liiketoiminnan kehittäminen, ETF:t ja indeksointi maailmanlaajuisesti. Huhtikuusta 2013 lähtien Simon Klein on työskennellyt Deutsche Bankin Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) -yksikössä, jossa hän on ottanut vastaan uuden tehtävän Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Aasian ETF- ja ETC-myynnin johtajana.

Lee Kranefuss

Lee Kranefuss tuli Warburg Pincusin palvelukseen Executive-in-Residence (EIR) -työntekijänä vuonna 2012. Kranefuss auttaa Warburg Pincusta tunnistamaan ja arvioimaan sijoitusmahdollisuuksia pörssinoteerattujen rahastojen (ETF), indeksisijoittamisen ja omaisuudenhoidon aloilla erityisesti Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kranefuss oli Barclays Global Investorsiin (BGI) kuuluvan iSharesin arkkitehti ja toimitusjohtaja, jossa hän rakensi suurimman maailmanlaajuisen ETF-alustan. Kranefuss johti iSharesin maailmanlaajuista laajentumista vuonna 2000 tapahtuneesta lanseerauksesta yli 600 miljardin dollarin varallisuuteen vuonna 2010. BGI:ssä Kranefuss oli johtoryhmän jäsen, ja iSharesin johtamisen lisäksi hän johti kaikkia BGI:n institutionaalisia indeksointi-, rahamarkkina-, varojen allokaatio-, salkun uudelleenjärjestely-, arvopaperilainaus- ja pääomasijoitusliiketoimintoja, joiden yhteenlaskettu varallisuus oli yli 1,5 biljoonaa dollaria. Sen jälkeen, kun BlackRock osti BGI:n, Kranefuss työskenteli sulautuman jälkeisen integraation ja siirtymävaiheen hallinnan parissa ennen kuin hän lähti BlackRockista vuonna 2010.

Lars Kroijer

Lars Kroijer toimi sijoitusjohtajana Holte Capital Ltd:ssä, lontoolaisessa markkinariippumattomassa erikoistilanteiden hedge-rahastossa, jonka hän perusti vuonna 2002 ennen kuin hän palautti ulkopuolista pääomaa keväällä 2008. Ennen Holte Capitalin perustamista Kroijer työskenteli HBK Investmentsin Lontoon toimistossa keskittyen erikoistilannesijoittamiseen ja tapahtumapohjaiseen arbitraasiin. Hän on kirjoittanut kirjan ”Money Mavericks – Confessions of a Hedge Fund Manager” ja toimii tällä hetkellä Merian Capitalin ja OVS Capitalin (molemmat Lontoossa sijaitsevia hedge-rahastoja) neuvoa-antavassa komiteassa.

Allan Lane

Allan on aktiivisesti hallinnoituja ETF-salkkuja tarjoavan Twenty20 Investmentsin perustajaosakas. Tätä ennen Allan johti BlackRockin iSharesin sijoitustutkimusta Euroopassa ja työskenteli asiakasratkaisujen parissa. Aiemmin hän on toiminut useissa johtotehtävissä Barclays Global Investorsissa, RBS:ssä ja JP Morganissa.

Samu Lang

Samu Lang (CEFA, M Sc. Economics) on CIO / partneri Taaleritehdas Asset Managementissa, jossa hän vastaa globaaleista omaisuusallokaatiostrategioista. Yhtiön perustamisesta 18.9.2007 lähtien kaikkia allokaatiomandaatteja on hoidettu likvideillä indeksituotteilla, pääasiassa ETF:illä.

Arnaud Llinas

Arnaud Llinas nimitettiin Lyxorin ETF- ja indeksointiliiketoiminnan johtajaksi tammikuussa 2013. Arnaud aloitti uransa riskianalyytikkona Fauchier Partnersissa, BNP AM:n hedge-rahastojen haarassa Lontoossa. Hän siirtyi SG CIB:n palvelukseen vuonna 2004 osakkeiden johdannaisosaston kauppiaaksi. Vuosina 2005-2008 hän osallistui aktiivisesti SG:n osakeindeksialustan kehittämiseen ja teki yhteistyötä Lyxorin kanssa ETF-valikoiman kehittämiseksi.

Hänestä tuli 1 Delta Listed Products -kauppatiimin päällikkö vuonna 2008, ja hänen vastuualueeseensa kuuluivat ETF:ien, sertifikaattien, yksittäisten osakkeiden ja osinkofutuurien strukturointi ja markkinatuotanto Euroopassa. Arnaud on valmistunut Ecole Supérieure d’Electricitesta (Supélec) ja hänellä on maisterintutkinto rahoituksesta Pierre ja Marie Curie -yliopistosta.

Tilman Lueder

Tilman Lueder johtaa sijoitusrahastoja käsittelevää yksikköä Euroopan komission sisämarkkinaosastolla. Yksikkö vastaa sijoitusrahastoja koskevan eurooppalaisen politiikan kehittämisestä. Siihen kuuluu lainsäädäntöehdotusten laatiminen, täytäntöönpanotoimenpiteet ja lainsäädäntöä edeltävät vaikutustutkimukset. Yksikkö hallinnoi tällä hetkellä yhteissijoitusyrityksiin (UCITS) ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin (AIFMD) sovellettavia EU:n sääntöjä. Yksikkö edustaa komissiota neuvostossa ja parlamentissa sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisessa (EAMV).

Aiemmin, tammikuusta 2005 huhtikuuhun 2011, Tilman johti tekijänoikeusyksikköä. Hän edusti komissiota neuvostossa ja parlamentissa. Hän edusti yhteisöä ja sen jäsenvaltioita myös Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO). Vuosina 2002-2004 hän oli komission kilpailu- ja valtiontukipolitiikan tiedottaja. Tilman aloitti Euroopan komission kilpailuasioista vastaavassa yksikössä vuonna 1999 työskenneltyään ensin useita vuosia yksityisoikeudellisena asianajajana.

Tilman on väitellyt tohtoriksi Tübingenin yliopistossa (Saksa) ja saanut tutkintotodistuksen College of Europe -korkeakoulussa Bruggessa (Belgia).

Michael John Lytle
Michael John (”MJ”) on Source-yhtiön kehityspäällikkö, joka vastaa erityisesti markkinoinnista ja osallistuu laajemmin tuotteiden luomiseen ja suunnitteluun. Ennen Sourceen siirtymistään MJ toimi johtajana Morgan Stanleyn palveluksessa Lontoossa, jossa hän keskittyi moniin eri omaisuusluokkiin kuuluvien strukturoitujen vähittäistuotteiden luomiseen, markkinointiin ja jakeluun. Kahdeksantoista Morgan Stanleyn palvelusvuoden aikana MJ oli vastuussa monista investointipankkitehtävistä, jotka liittyivät yritysrahoitukseen, pääomamarkkinoiden alullepanoon, kaupankäyntiin, myyntiin, osakkeisiin, korkotuottoihin, yksityisvarallisuuteen ja teknologiastrategiaan. MJ on suorittanut kandidaatin tutkinnon taloustieteessä ja hallintotieteissä Dartmouth Collegessa.

Jacco Maters

Jacco Maters on maailman suurimman vakuutusyhtiön Allianzin pääomasijoitusjohtaja. Tässä tehtävässä hän vastaa Allianzin kaikkien yksiköiden osakesijoitusstrategiasta maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi Jacco toimii Group Tactical Asset Allocation -osaston varajohtajana. Jaccolla on myös paikka Allianz Rosno Asset Managementin hallintoneuvostossa, joka on suuri venäläinen omaisuudenhoitaja. Jaccolla on CFA- ja CAIA-sertifikaatti.

Dimitris Melas

Dimitris Melas on toimitusjohtaja ja uusien tuotteiden kehittämisen globaali johtaja.
Ennen siirtymistään MSCI:lle Melas työskenteli HSBC Asset Managementissa, jossa hän toimi tutkimusjohtajana ja kvantitatiivisten strategioiden johtajana sekä maailmanlaajuisen sijoitusstrategiaryhmän jäsenenä.
Melas on Chartered Financial Analyst (CFA), ja hänellä on sähkötekniikan maisterintutkinto, rahoituksen MBA-tutkinto ja tohtorin tutkinto rahoitusmatematiikasta London School of Economicsista.

Steffen Meyer

Steffen Meyer työskentelee postdoc-tutkijana Goethe-yliopiston Frankfurtin finanssitalon henkilökohtaisen rahoituksen laitoksella. Hän väitteli tohtoriksi EBS Business Schoolissa vuonna 2008. Viimeaikaisessa työssään hän on keskittynyt tutkimaan mahdollisia ratkaisuja yksityisten kotitalouksien sijoitusvirheisiin (esim. ETF-rahastot).

Alan Miller

Kesäkuussa 2009 Alan Miller oli mukana perustamassa SCM Privatea, pörssilistattuihin rahastoihin (ETF) erikoistunutta sijoitusyhtiötä.

Alan Miller oli aiemmin New Star Asset Managementin toimitusjohtaja ja perustajaosakas. Tätä ennen hän on hallinnoinut erilaisia vähittäis- ja institutionaalisia salkkuja Jupiter Asset Managementissa, Gartmoressa ja Hermesissä.

Alan on myös useiden yksityisten terveydenhuolto- ja tutkimusyhtiöiden, kuten Pharminox Ltd:n ja Tissue Regenix Plc:n, hallituksen ulkopuolinen jäsen.

Manooj Mistry

Valmistuttuaan taloustieteen ja yritysrahoituksen maisteriksi Brunelin yliopistosta Manooj työskenteli Merrill Lynch Internationalilla Lontoossa, jossa hän vastasi ensimmäisten Euroopassa lanseerattujen LDRS ETF:ien kehittämisestä ja työskenteli myös strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskuun tarkoitettujen rahastovälineiden parissa. Vuonna 2006 Mistry siirtyi Deutsche Bankiin, jossa hän toimi db X-trackers ETFs UK:n johtajana. Vuoden 2012 lopussa Manooj nimitettiin Deutsche Asset & Weatlh Managementin ETP:iden ja institutionaalisen liiketoiminnan EMEA-alueen johtajaksi. Hänen toimipaikkansa on Lontoossa.

David Murtagh

David Murtagh tuli Susquehanna International Groupin palvelukseen vuonna 2001, minkä jälkeen hän kävi läpi yrityksen sisäisen kauppiaiden koulutusohjelman. Hän työskenteli useita vuosia SIG:n indeksi- ja ADR-kaupankäyntiosastoilla ennen kuin hän siirtyi ETF-kaupankäyntiosastolle vuonna 2006.

Arne Noack

Arne Noack on suorittanut taloustieteen tutkinnon Westfälische Wilhelms Universityssä Münsterissä Saksassa. Hän tuli Deutsche Bankiin vuonna 2007 Deutsche Bank Global Marketsin rahastoalustalle, jossa hän keskittyi aiemmin strukturoitujen rahastoratkaisujen tarjoamiseen sekä institutionaalisille että yksityisille asiakkaille. Myöhemmin hänestä tuli Deutsche Bankin pörssilistattujen rahastojen liiketoimintayksikön db X-trackers ETFs:n strukturoija, joka keskittyi korkorahastoihin, db X-trackersin Aasian alustaan ja räätälöityihin rahastoihin eri omaisuusluokissa. Joulukuusta 2012 lähtien Arne on vastannut Deutsche Asset & Wealth Managementin ETF-rahastojen valmistuksesta.

Adriano Pace

Adriano Pace on Tradewebin johtaja, joka vastaa osakejohdannaisista ja ETF-rahastoista Euroopassa. Siitä lähtien, kun Adriano tuli Tradewebiin vuonna 2010, hän on johtanut osakkeiden johdannaisasiakkaiden ja jälleenmyyjien välistä alustaa Euroopassa, ja nyt hän vastaa myös Tradewebin uudesta ETF-alustasta.

Aloitettuaan uransa kolmen vuoden ajan Sveitsin Union Bank of Switzerlandin osakefutuuri- ja optiotiskillä hän siirtyi Credit Suisse First Bostoniin, jossa hänestä tuli osakejohdannaisosaston johtaja, jossa hän hoiti viiden vuoden ajan laajaa joukkoa eurooppalaisia asiakkaita. Tämän jälkeen hän toimi Deutsche Bank AG:n globaalin osakejohdannaisosaston johtajana ja vastasi Ison-Britannian institutionaalisten asiakkaiden myynnin kattavuudesta kaikkien virtausjohdannaisten osalta sekä uusien johdannaistuotteiden markkinoinnista asiakkaille eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Vuonna 2006 Adriano liittyi lucidate-konsulttiyritykseen ja vastasi rahoituskoulutuksesta johdannaismarkkinoiden, johdannais- ja volatiliteettituotteiden, rahastojen hallinnointisuuntausten ja salkustrategian aloilla. Adriano on suorittanut Kentin yliopistossa taloustieteen kandidaatin tutkinnon ja Bristolin yliopistossa taloustieteen ja rahoituksen maisterin tutkinnon.

Gareth Parker

Gareth Parker on Russell Investmentsin eurooppalaisten indeksien Senior Director, Index Research, Design & Development-EMEA. Gareth tekee tiivistä yhteistyötä indeksien käyttäjien kanssa ymmärtääkseen heidän indeksitarpeensa ja kehittääkseen Russell-indeksejä, jotka vastaavat juuri heidän tarpeitaan. Ennen siirtymistään Russellille vuonna 2011 Gareth työskenteli FTSE:ssä ja S&P:ssä. Hän on erityisen kiinnostunut muun muassa epälineaaristen tuottojen, vähemmän korreloituneiden markkinoiden ja monimutkaisten strategioiden indeksoinnista.

Gabriel Rauterberg

Gabriel Rauterberg keskittyy rahoitusindeksien, ETF:ien ja uusien rahoitusvälineiden rakenteeseen OTC-johdannaismarkkinoilla. Hänen julkaistuja tutkimuksiaan on käsitelty laajasti uutismedioissa. Gabriel on myös asianajaja ja edustaa sekä investointipankkeja että kehittyviä yrityksiä arvopaperipetoksissa ja muissa monimutkaisissa siviilioikeudellisissa asioissa. Gabriel on suorittanut oikeustieteen tutkinnon Yalen oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja arvosanalla B.S. Toronton yliopistossa.

Sjoerd Rietberg

Vuonna 2003 Sjoerd aloitti kaupankäyntiuransa juuri sillä hetkellä, kun kaupankäynti kehittyi varikolta näytöille. Vuonna 2005 Sjoerd liittyi Flow Tradersiin. Flow’n perustamisesta lähtien Sjoerd on ollut avainasemassa yhtiön kaupankäyntistrategiassa, -järjestelyissä ja -toiminnoissa, ja hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien kaupankäynnin johtajana. Vuonna 2010 Sjoerd nimitettiin COO:ksi, koska hänellä on hyvä näkemys teknologian ja kaupankäynnin välisestä tarpeellisesta yhteydestä. Hän vastaa sekä kaupankäynnistä että IT & Development -toiminnoista.

Laetitia Roche-Hintzy

Laetitia Roche-Hintzy on Amundin ETF-pääomamarkkinoiden johtaja Amundissa. Ennen kuin hän aloitti tehtävässä marraskuussa 2012, hän vastasi vuodesta 2008 lähtien Cheuvreux’ssa institutionaalisesta myynnistä ja Amundin ETF-rahastojen kehittämisestä ranskalaisten ja yleiseurooppalaisten institutionaalisten asiakkaiden keskuudessa.
Tätä ennen Laetitia toimi markkinointijohtajana Lyxor AM:ssä (2002-2008) ja vastasi erityisesti Lyxorin ETF-valikoiman kehittämisestä ja markkinoinnista. Hän aloitti uransa Société Générale Corporate Investment Bankingissa OTC-optioiden myynnissä ja markkinoinnissa. Laetitia Roche-Hintzy on suorittanut maisterin tutkinnon ESSEC Business School Parisissa ja korkeakoulututkinnon Institut d’Etudes Politiques Strasbourgissa.

Jan-Rommert Straatman

Jan Rommert Straatman kuuluu BNP Paribas IP:n Global Balanced Solutions -tiimiin ja vastaa Alankomaissa institutionaalisten tasapainotettujen mandaattien ja elinkaarirahastojen hallinnoinnista. Ennen tätä tehtävää Jan Rommert toimi Fortis Investmentsin salkunhoitajana ja sijoitusasiantuntijana useissa pankeissa Alankomaissa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus sijoitusalalta. Hän on suorittanut kirjanpidon ja liiketalouden tutkinnon Amsterdamin Hogeschool voor Economische Studies -korkeakoulussa, ja hän on rekisteröity VBA:ssa ja EFFAS:ssa.

Olivier Rousseau

Olivier Rousseau liittyi Ranskan eläkereservirahaston (FRR) johtokuntaan marraskuussa 2011. Valmistuttuaan Ranskan kansallisesta hallintokoulusta (ENA) vuonna 1986 hän siirtyi Ranskan valtiovarainministeriön palvelukseen Pariisiin.

Olivier työskenteli 11 vuotta BNP Paribas’lla yrityspankkitoiminnassa ja rahoitusmarkkinoilla (omaisuudenvaihtosopimukset, korkosijoitukset, osaketutkimus ja -jakelu, yritysrahoitus, osakejohdannaiset) Pariisissa ja enimmäkseen ulkomailla. Hän toimi myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa Lontoossa ja talousneuvonantajana Ranskan Tukholman suurlähetystössä.

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Technische Universiteit Twentessä. Hän on toiminut rahoitusalalla vuodesta 1995, jolloin hän aloitti arbitraasikauppiaana Alankomaiden johtavassa markkinatakaajassa Optiverissa. Optiverilta lähdettyään hän perusti ThinkCapitalin, ensimmäisen alankomaalaisen ETF-rahastojen liikkeeseenlaskijan, vuonna 2008. Martijnilla on syvällinen tietämys ETF:istä, ja ThinkCapitalin toimitusjohtajana hän käsittelee ETF-alan kehityksen kaikkia näkökohtia.

Philip Seegerer

Philip Seegerer vastaa Assenagonissa Assenagonin sisäisten yhteissijoitusrahastojen salkunhoidosta sekä muista erikoistuneista sijoitusrahastoista, jotka sijoittavat ETF-rahastoihin eri omaisuusluokissa. Hän on suorittanut Münchenin yliopistossa (TUM) matemaattisen rahoituksen ja taloustieteen tutkinnon (2008), jossa hän keskittyy stokastiikkaan ja pääomamarkkinoihin. Diplomityönsä ”Pricing Correlation Sensitive Cross Asset Portfolio Derivatives” (Korrelaatioherkät ristikkäisportfoliojohdannaiset) sivutuotteena hän kirjoitti artikkelin ”Cross Asset Portfolio Derivatives” (ristikkäisportfoliojohdannaiset) kirjaan ”Alternative Investments and Strategies.

Jörg Sengfelder

Jörg Sengfelder työskentelee Flow Traders B.V.:ssä myyntikauppiaana, joka palvelee saksankielisiä asiakkaita Saksassa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä. Ennen Flow Tradersin palvelukseen siirtymistään hän työskenteli yli viisi vuotta DekaBank Deutsche Girozentralessa, jossa hän auttoi ETF-palveluntarjoajan ETFlab Investment GmbH:n rakentamisessa ja johti myöhemmin ETF Advisory & Trading -tiimiä. Jörg aloitti uransa vuonna 2006 ETF-tuotepäällikkönä Indexchange Investment AG:ssä.

Peter Sleep

Peter tuli 7IM:n palvelukseen vuonna 2007. Peter valmistui tilintarkastajaksi Arthur Andersen & Co:n palveluksessa Manchesterissa, minkä jälkeen hän siirtyi Citibankiin sisäiseksi tarkastajaksi. Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen hän työskenteli 11 vuotta Citibankissa/Citigroupissa rahastonhoitajana ja analyytikkona. Ennen 7IM:ään siirtymistään hän työskenteli analyytikkona Man Groupissa. Erikoisalat/vastuualueet: salkustrategia, kvanttirahastot, sijoitusten tarkastus, vaihtoehtoiset varat/menetelmät ja japanilaiset osakkeet.

Nicholas Soerensen

Nicholas Soerensen on varatoimitusjohtaja ja vanhempi tuoteneuvoja Deutsche Banksin varallisuudenhoitoalalla Luxemburgissa. Ennen siirtymistään Deutsche Bankin palvelukseen Luxemburgiin hän on kerännyt työkokemusta työskennellessään Deutsche Bankin, Deutsche Börsen ja Saksan keskuspankin palveluksessa Frankfurtissa, Luxemburgissa ja New Yorkissa. Nicholas on suorittanut Kööpenhaminassa, Hongkongissa ja Rotterdamissa opiskellut rahoituksen ja strategisen johtamisen maisterin tutkinnon.

Mark Spanbroek

Mark Spanbroek on toiminut FIA EPTA:n perustamisesta kesäkuussa 2011 lähtien varapuheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä pääsihteerinä viime vuoden kesäkuusta lähtien. Mark jäi eläkkeelle Getcosta vuonna 2011 oltuaan yhdeksän vuotta Getco Europe Ltd:ssä liiketoiminnan kehittämisen ja markkinarakenteen johtajana. Ennen siirtymistään Getcoon Mark toimi Van Der Moolen Holding N.V:n globaalien johdannaisten johtajana.

Mark oli jäsenenä markkinainfrastruktuureja käsittelevässä asiantuntijaryhmässä (Expert Group on Market Infrastructures, EGMI), joka sai lokakuussa 2011 valmiiksi raporttinsa Euroopan jälkikaupankäyntiympäristöstä. Hän on myös Frankfurtin pörssin neuvoston entinen jäsen.

Peter Tchir

Peter Tchir perusti TF Market Advisorsin vuonna 2011 tarjotakseen globaalia makrotutkimusta, jolla on vahva perusta korkomarkkinoilla. TFMA:lla on 20 vuoden kokemus korkotuotekaupasta, joka ulottuu strukturoiduista tuotteista, high yield -obligaatioista ja 1 biljoonan dollarin CDS-indekseistä, ja sen syvällinen tietämys FI-markkinoista ja kaupankäyntisuhteista antaa TFMA:lle mahdollisuuden tarjota ainutlaatuista näkemystä globaaleista markkinoista. FI ETF:t ovat kasvaneet, ja Peterin kokemus niistä ja niiden hoitajista antaa hänelle mahdollisuuden analysoida niitä sekä ”omaisuusluokkatasolta” että ”porautumalla” salkkuun ja tarjota sijoittajille strategioita.

Mirela Vlad

Mirela Vlad aloitti MTS:ssä alueellisena johtajana vuonna 2003. Hän työskentelee Ranskassa ja vastaa EuroMTS-indeksien markkinoinnista ja myynnistä. EuroMTS-indeksit ovat euroalueen ensimmäiset riippumattomat, läpinäkyvät, kaupankäynnin kohteena olevat, reaaliaikaiset valtionlainaindeksit.

Sitä ennen Mirela Vlad työskenteli Dow Jones Newswiresin toimittajana Euroopan korkomarkkinoilla ja BNP Paribas’n joukkovelkakirjakauppias.

Mirela VLAD on valmistunut Pariisissa sijaitsevasta ESCP-Europe-korkeakoulusta.

Jim Wiandt

Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja ja IndexUniverse.comin, IndexUniverse.eu:n, Exchange-Traded Funds Reportin (ETF Report) ja Journal of Indexesin (JoI) julkaisija. Jim perusti Index Universe LLC:n vuonna 1999 tavoitteenaan luoda indeksejä, indeksirahastoja ja ETF-rahastoja koskevien tietojen ja analyysien keskipiste. Samana vuonna hän osti Indexes: The Journal of Index Issues -lehden Dow Jonesilta ja muutti julkaisun täysin riippumattomaksi lehdeksi, jolla on laaja tuki indeksialan toimijoilta. Jim siirtyi varhain ETF-rahastoihin ostamalla Exchange-Traded Funds Reportin (maailman pitkäikäisin ETF-uutiskirje) vuonna 2003.

Mark Wiedman

Mark Wiedman, toimitusjohtaja, on BlackRockin iShares-liiketoiminnan maailmanlaajuinen johtaja. Ennen nykyiseen tehtäväänsä hän toimi yritysstrategian johtajana. Sitä ennen hän johti Financial Markets Advisory Groupin asiakas- ja neuvontatiimiä.
Ennen siirtymistään BlackRockiin Wiedman johti Morgan Stanley Investment Managementin maailmanlaajuista tuotekehitys- ja strategiaryhmää. Aiemmin hän toimi McKinsey & Co:n liikkeenjohdon konsulttina sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kotimaan rahoituksesta vastaavan alivaltiosihteerin vanhempana neuvonantajana ja esikuntapäällikkönä.
Wiedman suoritti yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (Phi Beta Kappa, magna cum laude) Harvard Collegessa vuonna 1992 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon Yalen oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1996.

Sacha Widin

Sacha Widin on johtaja Credit Suisse Asset Managementissa Zürichissä, jossa hän johtaa Wealth Management Funds -tiimiä. Hän ja hänen tiiminsä hallinnoivat maailmanlaajuisesti sijoittavia, eri omaisuusluokkiin kuuluvia rahastoja. Sacha Widin on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja on sertifioitu eurooppalainen rahoitusanalyytikko (CEFA). Hän on myös Swiss Financial Analyst Associationin (SFAA) jäsen.

William White

William White on Pariisissa sijaitsevan OECD:n talouskehitys- ja tarkistuskomitean (EDRC) puheenjohtaja. Tämä komitea arvioi säännöllisesti jäsenmaiden ja muiden maiden, kuten Kiinan ja Intian, politiikkaa. Hän oli myös Issingin komitean jäsen, joka neuvoi Saksan liittokansleria G-20-kysymyksissä. White on julkaissut ja puhunut laajalti makrotaloudellisesta vakaudesta ja varoitti jo hyvissä ajoin ennen kriisiä toistuvasti velan ja luotonannon liian nopeasta kasvusta aiheutuvista vaaroista. Kesäkuusta 1994 kesäkuuhun 2008 hän toimi talousneuvonantajana Kansainvälisessä järjestelypankissa ja aiemmin Kanadan keskuspankin varapääjohtajana. White väitteli tohtoriksi Manchesterin yliopistosta.

Stephen Yeats

Stephen Yeats on vanhempi sijoitusjohtaja State Street Global Advisorsin Fixed Income Beta Solutions -ryhmässä. Hän aloitti tehtävässään helmikuussa 2007. Hän vastaa tällä hetkellä Lontoossa sijaitsevan sijoitusasiantuntijaryhmän johtamisesta ja on myös vastuussa SSgA:n kiinteätuottoisten ETF-sijoitusten hallinnointiprosessin johtamisesta maailmanlaajuisesti.

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.