Author: Eline Holberg

  • Eline Holberg

    Eline er en forsknings- og intervjujournalist med stor interesse for de pengepolitiske implikasjonene av Bitcoin og kryptovalutaer.