Bitcoin har enorm systemrisiko’ ifølge Chamath

Den kjente investoren Chamath Palihapitiya advarer om at bitcoin står overfor en enorm systemrisiko.

Systemisk risiko

Palihapitiya forklarer at risikoen hovedsakelig skyldes mangel på regulering. Dette kan ifølge den kanadiske amerikaneren påvirke kryptomarkedet betydelig.

I følge Chamath skal bitcoin ha et «felles sett med parametere». Han tenker på muligheten for bedre å overvåke risikoen ved bitcoin.

«Det store problemet er selvfølgelig at disse tingene vil skje hvis det ikke er noen regulatorisk tilsyn. De systemiske risikoene vil hope seg opp. Det er det vi har å gjøre med nå: en enorm mengde systemrisiko, i stor grad rundt bitcoin.»

Likevel er investoren optimistisk på bitcoin. Men til tross for dette bør det etter hans syn «reguleres for enhver pris». Han mener det bør klassifiseres som et verdipapir (eller: verdipapir) på grunn av volum og størrelse i markedet. Gary Gensler, styreleder for Securities and Exchange Commission som er ansvarlig for dette, er ikke enig i denne uttalelsen.

Risiko utenfor kjeden

Milliardæren deler også et lignende syn på DeFi, som bringer enorme risikoer innen rekkevidde for private investorer.

Dessuten slår venturekapitalisten også alarm om off-chain-lagene, som kan fungere som et smutthull for ulovlige aktiviteter.

Med lynnettverket kan du for eksempel sende bitcoin mye mer anonymt enn via blokkjeden. Han ser for seg et scenario der «pump-and-dump» er organisert gjennom disse sekundære lagene. Pengestrømmer er ikke enkle å analysere, noe som ikke hindrer ondsinnede parter i å foreta ‘usynlige’ betalinger.

Dette er grunnen til at Chamath, som var en tidlig aksjonær i Facebook, ber Justisdepartementet om å takle påvirkningen fra bruken av protokoller utenfor kjeden.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.