Europa beveger seg mot streng overvåking av bitcoin-transaksjoner

Bitcoin står overfor mer kontroll og overvåking i Europa. Europaparlamentet og Det europeiske råd ønsker mer kontroll.

Etter de nye reglene skal bedrifter i bransjen alltid be om personopplysninger, selv ved små transaksjoner. Transaksjoner på mer enn 1000 euro som du gjør selv med egen lommebok bør også omfattes av disse reglene. Foreløpig dreier dette seg imidlertid kun om transaksjoner som du sender til en børs eller megler. Person-til-person transaksjoner er ennå ikke dekket.

Det er oppnådd en foreløpig avtale om innføring av disse nye reglene. Å samle inn data er én ting, men du må også dele det riktig når du blir spurt. Bransjen og brukerne vil derfor møte enda mer kontroll, enda mer overvåking og også risiko.

I dag (torsdag 30. juni) vil ‘Markets in Crypto Assets’ eller MiCA-reglene bli diskutert igjen.

27 land

I Nederland er sektoren under tilsyn av De Nederlandsche Bank (DNB). Vår sentralbank har ansvaret for å overvåke næringen. Politikken i hvert enkelt medlemsland vil imidlertid måtte ta hensyn til det som kommer ut av EU.

Det er fortsatt en veldig ambisiøs plan: Reguler bitcoin i 27 land samtidig. Bitcoin er et åpent nettverk som kan brukes hvor som helst i verden. Det er vanskelig å fange det i en regelbok.

De neste trinnene er faktisk en fortsettelse av det vi har sett lenge: flere kontroller. Tenk på et identifikasjonskrav for å kjøpe/selge bitcoin gjennom en børs eller megler. Utstedere av stablecoins vil også bli taklet.

Den spanske politikeren Ernest Urtasun har et bemerkelsesverdig sitat: «Vi setter en stopper for anonymiteten til kryptotransaksjoner, som er et stort smutthull i kampen mot hvitvasking og kriminalitet».

Ambisjonene er (dessverre?) klare. Om dette blir tilfelle i praksis gjenstår å se.

Lovforslaget må nå passere flere stopp, inkludert ulike komiteer og Europaparlamentet.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.