Jurrien Timmer fra Fidelity: «Dette er ikke slik en resesjon ser ut»

Vi ser mer og mer at vi er på vei mot en resesjon. Den amerikanske økonomien bekreftet i går med negativ BNP-vekst på 0,9 % at den, i det minste teknisk sett, er i resesjon. Mange økonomer anser to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst som en resesjon, og gårsdagens avlesning var nummer to.

Fidelitys Jurrien Timmer sier imidlertid at han ser få tegn til en faktisk lavkonjunktur for øyeblikket. «Det er tegn til økonomisk vekst overalt,» sa Timmer.

Økonomiske realiteter

Selv om det kan virke som en lavkonjunktur er i luften, sier Timmer at det ikke alltid er en refleksjon av den økonomiske virkeligheten. Det stemmer selvsagt ikke at to kvartaler med negativ BNP-vekst nødvendigvis betyr at vi går mot en elendig periode. En «resesjon» er tross alt bare et konsept som økonomer knytter noen få betingelser til.

Timmer mener uansett det er bedre å se på hele bildet. Det han ser der er følgende: lav arbeidsledighet, forbrukere som bruker mye penger og overskudd som fortsetter å vokse. Alt sammen tegn på positiv økonomisk utvikling.

Ifølge Timmer er kvartalstallene til store selskaper en mye bedre indikator på økonomisk helse enn den siste amerikanske BNP-lesningen. «Hvis noe går i stykker i økonomien, kommer vi til å se det reflektert i kvartalstallene til de store selskapene som nå sakte kommer ut,» sa Timmer.

Dette vil da komme til uttrykk i kommentarer som «vi må kanskje kutte i arbeidsstyrken» eller «vi kommer ikke til å ansette like mange nye folk som før».

Kvartalstall peker ikke mot resesjon

Så langt konstaterer Timmer at 70 prosent av bedriftene har overgått forventningene det siste kvartalet. I gjennomsnitt er selskapenes tall om lag 4 prosent bedre enn forventet, noe som er ganske bra. På det grunnlaget virker en resesjon fortsatt langt unna.

– Det er riktig at veksten i overskuddet avtar, men de vokser fortsatt med rundt 10 prosent i året. Det betyr at de i hvert fall ikke faller utfor en klippe, sa Timmer, og indikerte at det kan gå litt ned. , men absolutt ikke ille nok til å snakke om en resesjon.

Selv det at vi nå har hatt to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst betyr ikke ifølge Timmer at vi nødvendigvis er inne i en resesjon. «I de fleste tilfeller av to påfølgende kvartaler med negativ BNP-vekst er vi i en resesjon, men ikke i alle tilfeller,» sa Timmer.

Uansett er en teknisk lavkonjunktur som dette veldig forskjellig fra en faktisk lavkonjunktur der enkeltpersoner mister jobben og slutter å bruke penger, ifølge Timmer. Arbeidsmarkedet har nesten aldri vært strammere enn det er i dag.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.