Kan bitcoin-gruvearbeidere sette bitcoin-prisen inn i en dødsspiral?

Bjørnemarkedet og økende energikostnader skaper en «perfekt storm» for bitcoin-gruveindustrien, som allerede har tvunget mange gruvearbeidere til å selge reservene sine og si opp ansatte. Noen analytikere har til og med gått så langt som å si at bitcoin-gruvearbeidere går inn i en såkalt «dødsspiral», med stadig flere gruvearbeidere som må ta maskinene av nettet, helt til nettverket stopper helt opp.

Cory Klippsten tror ikke mye på det

Cory Klippsten, administrerende direktør og grunnlegger av Swan Bitcoin, tror ikke på historiene om gruvearbeidere som går inn i en dødsspiral. Det disse domsmennene ikke klarer å forstå, er ifølge Klippsten at Satoshi Nakamotos «vanskelighetsjustering» er løsningen på dette. Omtrent hver fjortende dag endrer nettverket vanskeligheten med å finne blokker basert på hashraten.

Hvis det faktisk kommer til et punkt hvor hashraten tar et enormt dykk, kan det ta litt over to uker før vanskelighetsgraden justeres ned, men at det skjer er uunngåelig. Dette bringer automatisk nettverket tilbake til et punkt hvor det er lønnsomt for noen av gruvearbeiderne å fortsette sin virksomhet.

Ifølge Klippsten er vanskelighetsjusteringen nettopp det som gjør Bitcoin nesten ustoppelig. Så langt har ikke hashratfjerningen vært så ille. Vanskelighetsjusteringene har ikke gått utover noen få prosent så langt.

Ikke alle gruvearbeidere i trøbbel

Raymond Nasser, administrerende direktør i Arthur Mining, et profesjonelt gruveselskap som opererer i USA, sier marginene deres ikke samsvarer med dataene publisert av PricedinBTC. Disse dataene avslørte at kostnadene for å utvinne 1 bitcoin i USA varierer fra $13.143 til $54.862.

Arthur Minings nåværende kapasitet er 25 megawatt og selskapet har fokus på å bruke miljøvennlige energiformer. Nassers gruvedrift bruker hovedsakelig undervurdert energi som kommer fra fakling av overflødig gass fra olje- og gassindustrien.

Hemmeligheten deres er å distribuere mobile bitcoin-gruveanlegg, som lar dem kjøre helt på grønn energi og er mer effektive enn tradisjonelle fester. «Alle energikostnadene våre er mindre enn $0,02 per kWh i to forskjellige amerikanske stater,» sa Nasser om selskapets kostnader.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.