Verdens største bitcoin-fond når nytt lavpunkt

Det er mulig å kjøpe ‘bitcoin’ med 41 prosent rabatt hos Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Det betyr at fondets aksjer i dag handles 41 prosent lavere enn kursverdien på bitcoin som holdes på fondets balanse. Rabatten på 41 prosent markerer alle tiders rekord for fondet.

Strukturelt problem for GBTC

Problemet for GBTC ligger i det faktum at det er på et såkalt trustfond, noe som betyr at de ikke bare kan opprette eller ødelegge aksjer, noe som er mulig i tilfelle av en ETF. Dette skaper ineffektivitet som forårsaker betydelige forskjeller mellom markedsverdien til bitcoin og fondets aksjekurs.

Det er derfor GBTC har forsøkt å konvertere fondet til en ETF en stund. Dette vil gjøre det mulig å opprette og ødelegge aksjer. Dette vil også gjøre det mulig å minimere rabatten eller premien.

Så langt har alle GBTCs søknader om å gjøre fondet om til en ETF blitt avvist av Securities and Exchange Commission (SEC). Et sentralt argument for avvisningen er potensialet for markedsmanipulasjon som SEC fortsatt ser i bitcoin-markedet. Det synet kommer neppe til å endre seg kort tid etter dramaet på FTX.

Gråtoner til retten

Som svar på SECs siste avslag den 29. juni, har Grayscale gått til retten for å håndheve at de får lov til å gjøre GBTC til en ETF. Sjansene for at de lykkes, gitt dagens utvikling i markedet, virker imidlertid små. Med nedleggelsen av FTX ser det ut til at SEC har blitt bevist riktig foreløpig.

Med dette viser industrien at den ennå ikke er moden nok til å lansere en amerikansk spot bitcoin ETF. Det vil imidlertid fortsatt gå måneder før retten tar endelig stilling til dette. Faktisk startet Grayscale først endelig saken 11. oktober.

Foreløpig må vi vente og se hvordan situasjonen rundt FTX utvikler seg og om andre parter kan gå head-to-head på grunn av den sviktende utvekslingsplattformen. Så uansett, det er spennende uker fremover for bitcoin.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.