Europese Commissie stuurt MiCA naar parlement

In Europa is men druk bezig met nieuwe regels voor bitcoin en vooral de industrie eromheen. De zogenaamde Europese crypto asset verordening (MiCA) is nu naar het Europees Parlement gestuurd.

De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel dus doorgestuurd naar het volgende bestuursorgaan. Maar dat betekent niet dat alles nu vastligt. Het is te verwachten dat er nog wat aanpassingen nodig zijn.

En dat is niet verwonderlijk. Want de MiCA is een plan om alle 27 EU-lidstaten gelijk te maken als het gaat om cryptoregels.

Het voorstel dook voor het eerst op in september van 2020. Het doel is duidelijk: er moet een wettelijk kader komen voor bitcoin en vooral de industrie. Dit zou dan tegen 2024 moeten gebeuren.

Een citaat rechtstreeks uit de verordening: “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de wetgeving [van de Europese] Unie inzake financiële diensten geschikt is voor het digitale tijdperk en bijdraagt aan een toekomstgerichte economie die werkt voor mensen, onder meer door het gebruik van innovatieve technologieën mogelijk te maken”, aldus de laatste MiCA-tekst. “Het ontbreken van een algemeen Uniekader voor crypto-activa kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen van gebruikers in deze activa, wat de ontwikkeling van een markt voor deze activa aanzienlijk kan belemmeren.”

Het lijkt een kwestie van tijd tot de MiCA er is. En hoe dat dan uitpakt. Dit plan is het eerste in zijn soort. De regels zullen per Europees land (enigszins) blijven verschillen, maar over veel zaken zal op Europees niveau worden beslist.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.