Ripple’s hoofd juridische zaken bekritiseert SEC’s gedrag als “kinderachtig”

In een opmerkelijke wending heeft Stuart Alderoty, de hoofdjurist van Ripple, scherpe kritiek geuit op de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waarbij hij het gedrag van de toezichthouder als “kinderachtig” bestempelt. Alderoty deelde zijn standpunt via een tweet en benadrukte dat de recente acties tegen Binance een “noodzakelijke stap” zijn om de digitale activa-industrie in overeenstemming met de wet te brengen.

Binance-problemen als noodzakelijke stap

Volgens Alderoty is de reactie op de schendingen van anti-witwasregels door Binance een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de crypto-industrie voldoet aan essentiële wetten en waarborgen. Hij vergeleek het met soortgelijke stappen die grote banken in het verleden hebben moeten nemen.

Kritiek op de SEC

Ondanks zijn begrip voor het optreden van de SEC, uitte Alderoty scherpe kritiek op de financiële waakhond. Hij merkte op dat de manier waarop de SEC handelt ten opzichte van Binance, aantoont dat het agentschap onredelijk kan zijn in vergelijking met andere autoriteiten.

Alderoty wees op de afwezigheid van de SEC in de deal met Binance, waarbij het ministerie van financiën en de CFTC betrokken waren. Hij beschreef de SEC als een “opstandig kind” dat niet kan omgaan met verwaarlozing en wees op het “kinderachtige gedrag” van het agentschap, met name in het licht van hun timing van tweets over rechtszaken tegen Kraken.

SEC gaat zijn boekje te buiten

Volgens Alderoty gaat de SEC regelmatig zijn boekje te buiten. Hij beweert dat de SEC zelfs nieuwe termen bedenkt voor crypto-assets, termen die volgens de wet geen technische betekenis hebben en niet worden erkend door andere autoriteiten.

De hoofdjurist van Ripple wijst op het feit dat de term “crypto-asset securities” is bedacht door de SEC en niet wordt gebruikt in de zaak van het ministerie van justitie tegen Binance, omdat het geen juridische betekenis heeft. Hij benadrukt dat rechters al hebben verklaard dat tokens geen effecten zijn volgens de Amerikaanse financiële wetgeving.

Deze uitspraken van Alderoty werpen een scherp licht op de onzekerheid die heerst binnen de crypto-industrie, vooral gezien de lopende juridische strijd tussen Ripple en de SEC. Beleggers, zowel ervaren als nieuwkomers, worden geconfronteerd met een complex landschap waarin de classificatie van crypto-assets voortdurend in beweging is. Deze voortdurende debatten benadrukken de behoefte aan helderheid en consistentie in regelgeving, waardoor beleggers beter in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen in deze volatiele markt. Voor beleggingsplatforms zoals Bit GPT en Crypto Engine, die zich richten op het bieden van toegang tot verschillende financiële activa, onderstreept dit de noodzaak om hun gebruikers te informeren over de zich ontwikkelende regelgeving en de impact ervan op de crypto-markt.

Author
  • Dyon Heddes

    Een journalist, met ervaring in webjournalistiek en marketing. Dyon Heddes heeft een masterdiploma in financiën en schrijft graag over cryptocurrencies en fintech. Dyon's werk is gepubliceerd op een aantal cryptocurrency publicaties.