Voorwaarden en Bepalingen

Welkom bij IndexUniverse.com. Door deze website te doorbladeren en te gebruiken gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende termijnen en de voorwaarden van gebruik, die samen met ons privacybeleid de verhouding van IndexUniverse.com met u met betrekking tot deze website regeren.

De term “IndexUniverse.com” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de statutaire zetel is 419 Boltimore St. 3rd Floor, New York, NY 10004. De term “u” verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Hij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Wij noch derden geven enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar is, aan uw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, de inhoud, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijning en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website zijn afgebeeld en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
 • Gebruik van deze website door onbevoegden kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden verstrekt voor uw gemak om verdere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • U mag geen link maken naar deze website vanaf een andere website of document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IndexUniverse.com.
 • Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van New York.
 • De redactie van IndexUniverse behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken postings of posters te weren, te verwijderen of te blokkeren. Omdat het een gemodereerde site is, zal de redactie onmiddellijk reageren op berichten en/of opmerkingen die onnodig verdeeldheid zaaien en/of ruzie maken. Berichten en opmerkingen die als onbeschaafd en/of onbeleefd worden beschouwd, zijn niet toegestaan. Persoonlijke aanvallen en ongefundeerde beschuldigingen met misleidende en/of onjuiste informatie zijn niet toegestaan. Het gebruik van verschillende aliassen om de geest van deze richtlijnen te omzeilen is niet toegestaan. Deze regels kunnen op elk moment door de redactie van de site worden gewijzigd.
Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.