2021 Mówcy

Paul Amery

Paul Amery jest europejskim redaktorem IndexUniverse.com. Zaczął pisać o europejskim rynku ETF w 2008 r. po 20-letniej karierze na rynkach finansowych jako zarządzający funduszami, trader obligacji i prywatny inwestor. Pracował także jako doradca w Ministerstwie Finansów Ukrainy. Amery jest absolwentem uniwersytetów Cambridge i Oxford oraz współpracownikiem Institute for Investment Management and Research.

Eric Anderson

Eric Anderson, CFA, jest zarządzającym europejskim portfelem ETF w First Trust Advisors. Przed rozpoczęciem pracy w Londynie przy zarządzaniu UCITS ETFs Eric pracował przez siedem lat jako zarządzający portfelem w First Trust ETFs w USA. Zespół zarządzający portfelem First Trust nadzoruje 82 fundusze ETF First Trust, których aktywa pod zarządzaniem wynoszą łącznie około 12 mld USD.

Eric podróżował po Stanach Zjednoczonych, a także za granicą, prezentując rodzinie funduszy ETF First Trust i metodologię AlphaDEX społeczności doradczej. Wcześniej pracował jako analityk reasekuracyjny w Zurich North American Insurance Company.

Eric jest posiadaczem certyfikatu CFA i ukończył Northern Illinois University na kierunku finanse.

Eduardo Antón

Eduardo Antón jest odpowiedzialny za badania funduszy ETF w Inversis Bank w Hiszpanii. Inversis świadczy usługi doradcze dla klientów instytucjonalnych i HNW w zakresie alokacji aktywów i budowy portfeli złożonych z wielu aktywów. Jako członek komitetu inwestycyjnego Anton ma ponad 6-letnie doświadczenie w inwestowaniu w ETF-y. Przed dołączeniem do Inversis Anton pracował w banku Allfunds w Madrycie. Antón posiada tytuł MBA nadany przez instituto de Estudios Bursatiles oraz licencjat z ekonomii nadany przez Universidad Anahuac Mexico.

Sanjay Arya

Sanjay Arya jest starszym wiceprezesem Morningstar Indexes. Jest odpowiedzialny za strategię biznesową, rozwój produktów i dystrybucję indeksów Morningstar Indexes. W ramach tej funkcji Arya współpracuje z obecnymi i potencjalnymi klientami w celu budowania partnerstwa zwiększającego wykorzystanie i zastosowania indeksów Morningstar Indexes.

W ciągu ponad 20 lat pracy w Morningstar, Arya pełnił wiele funkcji. Przed objęciem obecnego stanowiska, był dyrektorem ds. analizy kapitałowej. Przeprowadził wiele prezentacji na tematy związane z indeksami na profesjonalnych konferencjach, spotkaniach organizacji zawodowych i programach kształcenia zawodowego. Jego opinie były cytowane w publikacjach branżowych i handlowych, a obecnie zasiada w komisji rewizyjnej Journal of Indexes.

Arya uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł MBA w dziedzinie finansów na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest członkiem Investment Analysts Society of Chicago.

Paul Baiocchi

Paul Baiocchi jest analitykiem funduszy ETF w IndexUniverse. Otrzymał tytuł MBA na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Podczas studiów Baiocchi pracował jako konsultant w Delta Global Advisors, tworząc międzynarodowe portfele funduszy inwestycyjnych dla funduszy Claymore. Później dołączył do Delty na pełny etat jako starszy strateg rynkowy firmy.

Kai Bald

Kai Bald dołączył do Deutsche Bank w 1997 roku, a od 2001 roku kierował Group Branding dla marki Deutsche Bank. Od końca 2007 r. do 2012 r. Kai Bald pełnił funkcję Global Head of db-X Marketing, odpowiadając za rozwój rynku produktów finansowych db-X na całym świecie, na którym zarządzane są aktywa o wartości prawie 100 mld EUR. W ramach tej funkcji nadzorował globalną ekspansję działalności db X-trackers w zakresie funduszy ETF. Od końca 2012 r. Kai Bald jest szefem działu Public Distribution Passive Investments w Global Client Group w Deutsche Asset & Wealth Management.

Hortense Bioy

Hortense Bioy, CFA jest dyrektorem ds. badań funduszy pasywnych w Europie w Morningstar. Przed objęciem tej funkcji w 2012 r. była analitykiem zajmującym się europejskimi ETF-ami. Przed dołączeniem do Morningstar w 2010 r. Hortense przez pięć lat była dziennikarką finansową w Bloomberg i Mergermarket. Swoją karierę rozpoczęła jako analityk finansów korporacyjnych w Société Générale.

David Blitz, Ph.D.

David Blitz, Ph.D. jest Starszym Wiceprezesem i współkierownikiem działu Quant Research w Robeco, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację wszystkich badań ilościowych. Dołączył do Robeco w 1995 roku po ukończeniu z wyróżnieniem studiów ekonometrycznych na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie finansów empirycznych na tym samym uniwersytecie. Modele selekcji akcji, które są rozwijane w zespole Davida, służą jako jedyna siła napędowa dla ilościowych funduszy akcji Robeco. W wyniku swoich badań opublikował kilka artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak Journal of Empirical Finance, Journal of Portfolio Management i European Financial Management.

Christopher Clack

Christopher D. Clack jest założycielem programu studiów magisterskich w zakresie obliczeń finansowych oraz laboratorium Thomson-Reuters na UCL, prowadząc partnerstwo z czterema międzynarodowymi bankami inwestycyjnymi. Założył również finansowaną przez rząd brytyjski Sieć Transferu Wiedzy w zakresie Usług Finansowych. W 2009 roku otrzymał tytuł Doctor of Science (ScD) przyznawany przez Uniwersytet w Cambridge (najwyższy stopień naukowy). Jego obecna praca polega na modelowaniu i analizowaniu niestabilności rynków finansowych wynikającej z interakcji pomiędzy komputerowymi algorytmami transakcyjnymi.

John Coates

John Coates, pracownik naukowy w dziedzinie neuronauki i finansów na Uniwersytecie w Cambridge, wcześniej zajmował się handlem instrumentami pochodnymi w Goldman Sachs i prowadził biuro tradingowe w Deutsche Bank. Obecnie zajmuje się biologią podejmowania ryzyka i stresu. Jego książka, The Hour Between Dog and Wolf, znalazła się na krótkiej liście zarówno FT-Goldman Business Book of the Year, jak i Wellcome Trust Science Prize oraz została wybrana książką miesiąca przez armię brytyjską. Jego badaniami zainteresował się biznes, medycyna, wojsko, a także elitarne drużyny sportowe. Dziennik „Foreign Policy” uznał go za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli 2012 roku.

Stephen Cohen

Stephen Cohen jest szefem działu strategii inwestycyjnych iShares w regionie EMEA. Jego zespół jest odpowiedzialny za dostarczanie klientom dogłębnych analiz rynku funduszy ETF, portfeli i produktów – wraz z wglądem w globalne rynki i strategie wdrożeniowe. Do BlackRock przeszedł w 2011 r. z Nomury, gdzie pełnił funkcję Global Head of Equity Linked Strategy, odpowiadając za produkty pochodne, zamienne i delta-one.

Ma duże doświadczenie jako analityk inwestycyjny i rynkowy, wcześniej pracował w dziale japońskich instrumentów zamiennych w ING Barings w latach 2001-2003. Stephen rozpoczął swoją karierę w UBS Fixed Income w 1996 roku, gdzie zajmował stanowiska związane z wartością względną i sprzedażą funduszy hedgingowych. Ponadto, Stephen był dyrektorem w Enovara, irlandzkiej firmie zajmującej się funduszami. W 1996 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem pierwszej klasy na Uniwersytecie w Southampton.

Christos Costandinides

Christos jest ekspertem ds. rynku beta i ETF z doświadczeniem w zakresie głównych klas aktywów i instrumentów. Wcześniej był szefem Deutsche Bank European Head of ETF Research & Strategy, gdzie odpowiadał za publikację nagradzanych badań ETF, a także pomagał kluczowym klientom instytucjonalnym, prasie i innym uczestnikom rynku w formułowaniu opinii na temat rynku ETF i wdrażania portfeli. Przed rozpoczęciem pracy w Deutsche Bank Christos był analitykiem ratingowym w Moody’s Investors Service, gdzie zajmował się portfelem publikowanych ratingów głównych zarządzających aktywami i funduszy. Przed Moody’s, Christos pracował jako Portfolio Manager w Mellon Capital Management w San Francisco, gdzie zarządzał strategiami Global Tactical Asset Allocation i currency overlay. Christos rozpoczął swoją karierę jako bankier inwestycyjny ds. fuzji i przejęć w Société Générale Cowen w San Francisco.

Christos posiada tytuł MBA uzyskany w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA. Posiada również tytuł licencjata z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomii przemysłowej i rachunkowości, uzyskany na Uniwersytecie w Nottingham, Wielka Brytania.

Mirzha de Manuel

Mirzha de Manuel jest pracownikiem naukowym Europejskiego Instytutu Rynków Kapitałowych (ECMI) oraz Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) w Brukseli. Badania Mirzhy dotyczą głównie regulacji w zakresie zarządzania aktywami, gdzie koordynował grupę zadaniową z udziałem różnych uczestników branży i regulatorów. Posiada tytuł magistra europejskiej analizy ekonomicznej i prawnej uzyskany w Kolegium Europejskim oraz jest wykwalifikowanym prawnikiem z Izby Adwokackiej w Madrycie.

Sebastien Denry

Sebastien Denry jest specjalistą ds. produktów w THEAM, partnerze BNP Paribas Investment Partners specjalizującym się w zarządzaniu indeksowym, aktywnym systematycznym, gwarantowanym i alternatywnym. THEAM, utworzony w 2011 roku, jest wynikiem sojuszu pomiędzy zespołami BNP Paribas Asset Management SIGMA (Structured, Indexed i Generation of Multi-Alpha) oraz Harewood Asset Management.
Sebastien Denry rozpoczął swoją karierę w BNP Paribas Asset Management w 2009 r., a w 2010 r. dołączył do zespołu SIGMA jako specjalista ds. produktów w zakresie funduszy ETF i funduszy indeksowanych.

Sebastien uzyskał tytuł licencjata w ESSEC Business School.

Han Dieperink

Jako Chief Investment Officer, Han Dieperink nadzoruje strategię inwestycyjną, badania inwestycyjne i zarządzanie portfelem w Rabobank Private Banking. Doradza w zakresie teorii inwestycyjnych, stylów i warunków panujących na światowych rynkach, wydając strategiczne i taktyczne zalecenia inwestycyjne. Przed Rabobankiem Han Dieperink pełnił funkcję CIO w Schretlen & Co od 2000 do 2010 roku. Dołączył do Schretlen & Co w 1995 roku w dziale strategii inwestycyjnej.

Stephen Doran

Stephen Doran jest Starszym Zarządzającym Funduszami w HSBC Global Asset Management. Pracuje w zespole ds. rozwiązań wieloasetowych, który zarządza produktami wieloasetowymi o wartości ponad 14 miliardów funtów, od funduszy detalicznych po wydzielone mandaty instytucjonalne. Pomaga w zarządzaniu strategią Wealth Opportunities, jest członkiem komitetu ds. wyboru funduszy oraz specjalistą w zakresie Exchange Traded Funds w tym dziale. Stephen dołączył do HSBC Global Asset Management w 2005 r. po rozpoczęciu kariery w JP Morgan i jest absolwentem Uniwersytetu St. Posiada tytuł magistra zarządzania, magistra biznesu międzynarodowego i jest posiadaczem certyfikatu CFA.

Pedro Fernandes

Pedro Fernandes jest dyrektorem ds. produktów giełdowych na Europę w NYSE Euronext. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za zarządzanie funkcjonowaniem istniejących usług, projektowanie i wprowadzanie nowych usług o wartości dodanej oraz zarządzanie relacjami z klientami. Pan Fernandes wspiera również tworzenie i wprowadzanie produktów giełdowych oraz promuje ich wykorzystanie wśród społeczności inwestorów.

Chris Flood

Chris Flood jest reporterem Financial Times zajmującym się branżą funduszy giełdowych, indeksami i pasywnymi strategiami inwestycyjnymi dla FTfm, dodatku poświęconego zarządzaniu funduszami. Chris jest reporterem FT od dziewięciu lat, wcześniej pracował w dziale rynków, gdzie współtworzył raporty dotyczące brytyjskich i europejskich rynków akcji, a także przez pięć lat pomagał w prowadzeniu relacji z rynków towarowych. Jest absolwentem St Andrews i London University, gdzie studiował odpowiednio literaturę angielską i ekonomię.

Deborah Fuhr

Deborah Fuhr jest partnerem w ETFGI, niezależnej firmie badawczej i konsultingowej. W ramach rocznej płatnej subskrypcji ETFGI oferuje: 1) miesięczny globalny raport zawierający ponad 200 stron wykresów i analiz dotyczących globalnego sektora ETF i ETP, obejmujący przepływy funduszy, bazę providerów, dostawców indeksów, giełd i brokerów, 2) miesięczny katalog ETF-ów i ETP oraz 3) narzędzie internetowe ETFGI – bazę danych dla poszczególnych krajów, regionów i globalnie – pozwalające inwestorom na wyszukiwanie i porównywanie ETF-ów i ETP o różnych cechach.

W latach 2008-2011 pełniła funkcję Global Head of ETF Research and Implementation Strategy oraz Managing Director w BlackRock/BGI, a w latach 1997-2008 była dyrektorem zarządzającym i szefem zespołu Investment Strategy w Morgan Stanley w Londynie.

ETFGI zdobyło nagrodę Best ETF Research 2012 w konkursie ETF Express. W latach 2012, 2009, 2008 i 2007 pani Fuhr została uznana przez Financial News za jedną ze 100 najlepszych kobiet w finansach.

Simon Gleeson

Simon Gleeson dołączył do Clifford Chance w 2007 r. jako partner w grupie International Financial Markets. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych i ich regulacji. W latach 1999-2000 był oddelegowany do Financial Services Authority, gdzie pomagał w tworzeniu systemu zwalczania nadużyć na rynku. Doradzał również Światowemu Forum Ekonomicznemu przy tworzeniu raportu na temat nowej globalnej architektury finansowej (2009). Doradzał rządom, organom regulacyjnym i publicznym, a także bankom, firmom inwestycyjnym, zarządzającym funduszami i innym instytucjom finansowym w szerokim zakresie kwestii regulacyjnych. Jest członkiem Komitetu ds. Prawa Rynków Finansowych oraz Komitetu Regulacyjnego Instytutu Finansów Międzynarodowych, autorem licznych książek i artykułów na temat regulacji finansowych, a także autorem książki „International Regulation of Banking”, wydanej niedawno przez Oxford University Press.

Doug Gratz

Doug Gratz jest globalnym specjalistą ds. produktów dla aplikacji portfela RAFI i alternatywnych metod indeksowania.

Z ponad 25-letnim doświadczeniem inwestycyjnym, rozpoczął swoją karierę jako trader w PNC, Mellon Bank i Gratz Trading, zajmując się możliwościami arbitrażu w papierach wartościowych, kontraktach terminowych i opcjach.

Doug uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Columbia z podwójną specjalizacją w finansach i marketingu. Tytuł BS uzyskał z najwyższym wyróżnieniem na California Polytechnic University. Doug jest członkiem CFA Institute oraz Los Angeles Society of Financial Analysts.

Jodie M. Gunzberg

Jodie M. Gunzberg, CFA jest dyrektorem ds. indeksów towarowych w S&P Dow Jones Indices. Jodie jest odpowiedzialna za zarządzanie produktem S&P Commodity Indices, który obejmuje S&P GSCI®, powszechnie uważany za wiodący miernik ogólnych zmian cen towarów i inflacji w gospodarce światowej. Ponadto, Jodie jest autorką metodologii indeksów, materiałów edukacyjnych i komentarzy rynkowych.

Lars Hamberg

Lars Hamberg, zarządzający portfelem globalnych funduszy typu multi-asset w Aktiva Fonder. Lars pracował wcześniej w UBS i ABN AMRO na różnych stanowiskach, w tym jako szef działu badań kapitałowych. Posiada doświadczenie zdobyte podczas szkoleń finansowych oraz jako arbiter w Instytucie Arbitrażu SCC. Lars był odpowiedzialny za restrukturyzację Glitnir AB, jako CEO.

Nizam Hamid
Nizam Hamid jest obecnie niezależnym konsultantem ds. indeksów w FTSE Group. Wcześniej, od listopada 2010 r., pełnił funkcję Head of ETF Strategy i Deputy Head of Lyxor ETFs. Przed rozpoczęciem pracy w Lyxor był szefem strategii sprzedaży na Europę i Bliski Wschód w Blackrock/BGI w Londynie. Posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Liverpoolu.

Rebecca Hampson

Rebecca Hampson dołączyła do IndexUniverse.eu we wrześniu 2012 roku z Dow Jones Corporation, gdzie zajmowała się ETF-ami i towarami w dziale tradingu i technologii w Financial News. W tym czasie publikowała również online w Wall Street Journal.

Pisząc o ETF-ach od czasu swojej pierwszej przygody z dziennikarstwem w Structured Products Magazine, jest pasjonatką rynku, którego rozwój obserwowała przez ostatnie kilka lat.

Rebecca studiowała w Londynie na poziomie licencjackim i podyplomowym, posiada stopnie naukowe z dziennikarstwa i prawa.

Paul Heffernan

Paul Heffernan jest dyrektorem ds. rozwoju działalności Northern Trust w zakresie funduszy ETF w regionie EMEA i ma ponad trzynastoletnie doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych. W swojej obecnej roli Paul udziela wskazówek międzynarodowym zarządzającym funduszami ETF w zakresie europejskich i zagranicznych tradycyjnych i alternatywnych struktur inwestycyjnych. Paul był także zaangażowany w rozwój znaczących usprawnień w zakresie zdolności dystrybucyjnych Northern Trust, współpracował z ESMA i innymi regionalnymi organami regulacyjnymi w celu rozwoju produktu UCITS oraz wprowadził usprawnienia operacyjne w europejskiej transgranicznej infrastrukturze rozliczeniowej funduszy ETF.

Matt Hougan

Matt Hougan jest wiceprezesem wykonawczym i globalnym dyrektorem ds. treści w IndexUniverse LLC. Na tym stanowisku nadzoruje działania redakcyjne firmy, w tym pełni funkcję redaktora naczelnego ETF Report oraz starszego redaktora Journal of Indexes. Często cytowany w mediach finansowych, Hougan jest członkiem panelu „The Experts” Wall Street Journal poświęconego zarządzaniu majątkiem oraz członkiem-założycielem Rady Doradczej ETF CNBC. W 1998 r. ukończył Bowdoin College na wydziale filozofii.

Dennis Hudachek

Dennis Hudachek jest analitykiem funduszy ETF w IndexUniverse. Wcześniej pracował jako starszy specjalista w dziale Global Wealth Management w Merrill Lynch. Bliska współpraca z doradcami finansowymi przez ponad osiem lat zapewniła Dennisowi szeroką wiedzę na temat branży i szerokiej gamy produktów finansowych. Dennis posiada tytuł B.A. z ekonomii uzyskany na UC Davis, zdał liczne egzaminy FINRA i jest kandydatem na CFA Level II.

Hannu Kananen

Hannu Kananen jest założycielem i Prezesem Zarządu Front Group. Front jest firmą zarządzającą aktywami, specjalizującą się w usługach i produktach inwestycyjnych powiązanych z indeksami. Hannu jest związany z branżą produktów strukturyzowanych, a ostatnio także ETF-ów, od ponad 25 lat. Hannu kieruje między innymi zespołem inwestycyjnym firmy Front. Hannu posiada tytuł LL.M. uzyskany na Uniwersytecie w Turku.

Simon Klein

Simon Klein rozpoczął swoją karierę w 2000 roku w banku Bayern LB, pracując w dziale sprzedaży i handlu akcjami gotówkowymi, po czym w 2005 roku przeszedł do Indexchange Investment AG. Jako Senior Sales Manager odpowiadał tam za działalność w zakresie exchange-traded funds (ETFs). Od 2007 r. do początku 2011 r. Klein odpowiadał w Deutsche Bank za sprzedaż ETF-ów i ETCs (exchange-traded commodities) w Europie kontynentalnej. Po przejściu do Lyxor Asset Management Klein został odpowiedzialny za europejski biznes funduszy ETF, a także za rozwój biznesu, ETF-y i indeksowanie na poziomie globalnym. Od kwietnia 2013 roku Simon Klein pracuje w dywizji Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) Deutsche Banku, gdzie objął nowe stanowisko Head of ETFs and ETC Sales na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Azję.

Lee Kranefuss

Lee Kranefuss dołączył do Warburg Pincus jako Executive-in-Residence (EIR) w 2012 roku. Pan Kranefuss będzie pomagał Warburg Pincus w identyfikacji i ocenie możliwości inwestycyjnych w zakresie funduszy ETF, inwestowania indeksowego i zarządzania aktywami, w szczególności w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Pan Kranefuss był architektem i globalnym dyrektorem generalnym (CEO) funduszu iShares, będącego częścią Barclays Global Investors (BGI), gdzie zbudował największą globalną platformę funduszy ETF. Pan Kranefuss nadzorował globalną ekspansję iShares od momentu jej uruchomienia w 2000 r. do ponad 600 mld USD w aktywach w 2010 r. W czasie pracy w BGI Kranefuss był członkiem Komitetu Wykonawczego i – oprócz kierowania iShares – zarządzał wszystkimi instytucjonalnymi funduszami indeksowymi, rynku pieniężnego, alokacji aktywów, restrukturyzacji portfeli, pożyczek papierów wartościowych i private equity BGI, których łączne aktywa przekraczały 1,5 bln USD. Po przejęciu BGI przez BlackRock, przed odejściem z BlackRock w 2010 roku, Pan Kranefuss pracował nad integracją po fuzji i zarządzaniem zmianami.

Lars Kroijer

Lars Kroijer był dyrektorem zarządzającym Holte Capital Ltd., londyńskiego funduszu hedgingowego o neutralnym nastawieniu do rynku, który założył w 2002 roku, zanim wiosną 2008 roku zwrócił kapitał zewnętrzny. Przed założeniem Holte Capital, Pan Kroijer pracował w londyńskim biurze HBK Investments, koncentrując się na inwestowaniu w sytuacje specjalne i arbitrażu sterowanym zdarzeniami. Jest autorem książki „Money Mavericks – Confessions of a Hedge Fund Manager” i obecnie zasiada w radzie doradczej Merian Capital i OVS Capital (oba fundusze hedgingowe z siedzibą w Londynie).

Allan Lane

Allan jest partnerem-założycielem Twenty20 Investments, dostawcy aktywnie zarządzanych portfeli ETF. Wcześniej Allan kierował badaniami inwestycyjnymi iShares firmy BlackRock w Europie, pracując w dziale rozwiązań dla klientów. Wcześniej zajmował szereg wysokich stanowisk w Barclays Global Investors, RBS i JP Morgan.

Samu Lang

Samu Lang (CEFA, mgr ekonomii), jest CIO / Partnerem w Taaleritehdas Asset Management, gdzie jest odpowiedzialny za globalne strategie alokacji aktywów. Od momentu założenia firmy, 18.9.2007 r., każdy mandat alokacyjny był zarządzany przez płynne produkty indeksowe, głównie ETF-y.

Arnaud Llinas

Arnaud Llinas został mianowany szefem Lyxor ETFs & Indexing business w styczniu 2013 r. Arnaud rozpoczął swoją karierę jako analityk ryzyka w Fauchier Partners, ramieniu funduszu funduszy hedgingowych BNP AM w Londynie. W 2004 roku dołączył do SG CIB jako trader w dziale Equity Derivatives. W latach 2005-2008 brał aktywny udział w rozwoju platformy indeksowej SG Equity i współpracował z Lyxor nad rozwojem oferty funduszy ETF.

W 2008 roku został szefem zespołu tradingowego 1 Delta Listed Products, zajmującego się strukturyzacją i Market-Makingiem dla ETF-ów, certyfikatów, kontraktów terminowych na pojedyncze akcje i dywidendy w Europie. Arnaud jest absolwentem Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec) i posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów Uniwersytetu Pierre i Marie Curie.

Tilman Lueder

Tilman Lueder jest szefem jednostki zajmującej się funduszami inwestycyjnymi w Departamencie Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Jednostka ta jest odpowiedzialna za rozwój polityki europejskiej w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obejmuje to opracowywanie wniosków legislacyjnych, środków wykonawczych i przedlegislacyjnych badań wpływu. Dział ten zarządza obecnie przepisami UE mającymi zastosowanie do programów zbiorowego inwestowania (UCITS) oraz przepisami mającymi zastosowanie do zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). Dział ten reprezentuje Komisję w Radzie i Parlamencie, a także w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Poprzednio, od stycznia 2005 r. do kwietnia 2011 r., Tilman był kierownikiem działu praw autorskich. Reprezentował Komisję w Radzie i Parlamencie. Reprezentował również Wspólnotę i jej państwa członkowskie w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W latach 2002-2004 był rzecznikiem Komisji ds. polityki antymonopolowej i pomocy państwa. Tilman rozpoczął pracę w departamencie antymonopolowym Komisji Europejskiej w 1999 r., po kilku latach pracy jako prawnik w prywatnej praktyce.

Tilman posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy) oraz dyplom Kolegium Europejskiego w Brugii (Belgia).

Michael John Lytle
Michael John („MJ”) jest dyrektorem ds. rozwoju w firmie Source, odpowiedzialnym w szczególności za marketing i szersze zaangażowanie w tworzenie i projektowanie produktów. Przed dołączeniem do Source, MJ był dyrektorem wykonawczym w Morgan Stanley w Londynie, gdzie zajmował się tworzeniem, marketingiem i dystrybucją detalicznych produktów strukturyzowanych klasy multi-asset. W ciągu osiemnastu lat pracy w Morgan Stanley, MJ był odpowiedzialny za różne stanowiska w bankowości inwestycyjnej, obejmujące finanse korporacyjne, tworzenie rynków kapitałowych, handel, sprzedaż, akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, majątek prywatny i strategię technologiczną. MJ uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i rządu w Dartmouth College.

Jacco Maters

Jacco Maters jest szefem Grupy Equity w Allianz, największej na świecie firmie ubezpieczeniowej. W ramach tej funkcji jest odpowiedzialny za strategię inwestycji kapitałowych we wszystkich jednostkach Allianz na świecie. Ponadto Jacco jest wicedyrektorem działu Group Tactical Asset Allocation. Jacco zasiada również w Radzie Nadzorczej Allianz Rosno Asset Management, dużej rosyjskiej firmy zarządzającej aktywami. Jacco jest posiadaczem certyfikatów CFA i CAIA.

Dimitris Melas

Dimitris Melas jest dyrektorem zarządzającym, globalnym szefem ds. rozwoju nowych produktów.
Zanim dołączył do MSCI, dr Melas pracował w HSBC Asset Management, gdzie był szefem działu badań i szefem strategii ilościowych oraz członkiem Globalnej Grupy Strategii Inwestycyjnych.
Dr Melas jest dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA) i posiada tytuł magistra inżyniera elektryka, MBA w dziedzinie finansów oraz doktorat z matematyki finansowej uzyskany w London School of Economics.

Steffen Meyer

Steffen Meyer jest zatrudniony jako badacz podoktorski w Katedrze Finansów Osobistych w Domu Finansów na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora w EBS Business School. Jego ostatnie prace koncentrowały się na potencjalnych rozwiązaniach błędów inwestycyjnych prywatnych gospodarstw domowych (np. ETF-y).

Alan Miller

W czerwcu 2009 roku Alan Miller został współzałożycielem SCM Private – specjalistycznej firmy zarządzającej inwestycjami typu ETF (Exchange Traded Funds).

Alan był wcześniej CIO i udziałowcem-założycielem New Star Asset Management. Wcześniej zarządzał różnymi portfelami detalicznymi i instytucjonalnymi w ramach Jupiter Asset Management, Gartmore i Hermes.

Alan jest również dyrektorem niewykonawczym kilku prywatnych firm z branży opieki zdrowotnej i badań naukowych, w tym Pharminox Ltd i Tissue Regenix Plc.

Manooj Mistry

Po ukończeniu ekonomii i finansów przedsiębiorstw na Brunel University Manooj pracował w Merrill Lynch International w Londynie, gdzie był odpowiedzialny za rozwój LDRS ETFs, pierwszych funduszy ETF wprowadzonych na rynek europejski, a także pracował nad instrumentami finansowymi służącymi do emisji produktów strukturyzowanych. W 2006 r. Mistry dołączył do Deutsche Banku, gdzie pełnił funkcję szefa db X-trackers ETFs UK. W końcu 2012 r. Manooj został powołany na stanowisko Head of ETPs and Institutional Business EMEA w Deutsche Asset & Weatlh Management. Jego siedziba mieści się w Londynie.

David Murtagh

David Murtagh dołączył do Susquehanna International Group w 2001 r., a następnie przeszedł wewnętrzny program szkoleniowy dla traderów firmy. Przez kilka lat pracował w działach obrotu indeksami i ADR SIG, po czym w 2006 r. przeniósł się do działu obrotu ETF.

Arne Noack

Arne ukończył studia ekonomiczne na Westfälische Wilhelms University w Münster/Niemcy. Dołączył do Deutsche Bank w 2007 r. w ramach platformy funduszy Deutsche Bank Global Markets, na której wcześniej koncentrował się na dostarczaniu rozwiązań w zakresie funduszy strukturyzowanych dla dystrybucji zarówno wśród klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych. Następnie objął stanowisko Strukturyzatora w db X-trackers ETFs, segmencie Exchange Traded Funds Deutsche Bank, koncentrując się na funduszach ETF o stałym dochodzie, platformie db X-trackers w Azji oraz funduszach „szytych na miarę” w różnych klasach aktywów. Od grudnia 2012 r. Arne jest odpowiedzialny za produkcję funduszy ETF w Deutsche Asset & Wealth Management.

Adriano Pace

Adriano Pace jest dyrektorem w Tradeweb, odpowiedzialnym za instrumenty pochodne na akcje i fundusze ETF w Europie. Od momentu dołączenia do Tradeweb w 2010 r. Adriano prowadził w Europie platformę client-to-dealer dla akcyjnych instrumentów pochodnych, a obecnie jest również odpowiedzialny za nową platformę ETF w Tradeweb.

Po rozpoczęciu swojej kariery od trzyletniej pracy w dziale kontraktów terminowych na akcje i opcji w Union Bank of Switzerland, przeniósł się do Credit Suisse First Boston, gdzie został dyrektorem w dziale instrumentów pochodnych na akcje, zarządzając przez pięć lat szerokim wachlarzem europejskich klientów. Następnie, jako dyrektor globalnego działu instrumentów pochodnych na akcje w Deutsche Bank AG, Adriano był odpowiedzialny za sprzedaż klientom instytucjonalnym w Wielkiej Brytanii wszystkich instrumentów pochodnych oraz za marketing nowych produktów pochodnych wśród klientów w całej Wielkiej Brytanii. W 2006 roku Adriano dołączył do firmy konsultingowej „lucidate” i był odpowiedzialny za szkolenia finansowe w zakresie rynków instrumentów pochodnych, produktów pochodnych i zmienności, trendów w zarządzaniu funduszami i strategii portfelowej. Adriano uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Kent oraz tytuł magistra ekonomii z finansami na Uniwersytecie w Bristolu.

Gareth Parker

Gareth Parker jest Starszym Dyrektorem ds. Badań Indeksów, Projektowania i Rozwoju w regionie EMEA dla europejskich indeksów Russell Investments. Gareth ściśle współpracuje z użytkownikami indeksów, aby zrozumieć ich wymagania dotyczące indeksów i opracować indeksy Russell, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom. Przed dołączeniem do Russell w 2011 roku, Gareth pracował w FTSE i S&P. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się indeksacja nieliniowych wypłat, mniej skorelowanych rynków i złożonych strategii.

Gabriel Rauterberg

Gabriel Rauterberg koncentruje się na strukturze indeksów finansowych, ETF-ów i nowych instrumentów finansowych na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. Jego badania były szeroko komentowane w mediach. Gabriel jest również praktykującym adwokatem i reprezentuje zarówno banki inwestycyjne, jak i nowo powstające firmy w sprawach dotyczących oszustw związanych z papierami wartościowymi oraz w innych złożonych sprawach cywilnych. Gabriel uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w Yale Law School oraz licencjat z wyróżnieniem na Uniwersytecie Torontońskim.

Sjoerd Rietberg

W 2003 roku Sjoerd rozpoczął swoją karierę handlową dokładnie w momencie, gdy handel ewoluował z dołów na ekrany. W 2005 roku Sjoerd dołączył do zespołu Flow Traders. Od momentu powstania Flow, Sjoerd wniósł kluczowy wkład w strategię handlową firmy, konfigurację i działalność operacyjną, a od 2009 roku pełni funkcję szefa działu handlowego. W 2010 r. Sjoerd został mianowany dyrektorem operacyjnym (COO) ze względu na jego doskonałe zrozumienie niezbędnych powiązań między technologią a handlem. Jest odpowiedzialny zarówno za handel, jak i operacje IT & Development.

Laetitia Roche-Hintzy

Laetitia Roche-Hintzy jest dyrektorem ds. rynków kapitałowych funduszy ETF w Amundi. Przed objęciem tej funkcji w listopadzie 2012 r., od 2008 r. zajmowała się sprzedażą instytucjonalną, odpowiadając za rozwój funduszy ETF Amundi wśród francuskich i ogólnoeuropejskich klientów instytucjonalnych w Cheuvreux.
Wcześniej Laetitia pełniła funkcję dyrektora marketingu w Lyxor AM (2002-2008), odpowiadając w szczególności za rozwój i marketing oferty funduszy ETF Lyxor. Karierę zawodową rozpoczęła w Société Générale Corporate Investment Banking, zajmując się sprzedażą i marketingiem opcji pozagiełdowych. Laetitia Roche-Hintzy posiada tytuł magistra uzyskany w ESSEC Business School w Paryżu oraz dyplom ukończenia studiów wyższych w Institut d’Etudes Politiques w Strasburgu.

Jan-Rommert Straatman

Jan Rommert Straatman jest członkiem zespołu Global Balanced Solutions w BNP Paribas IP i jest odpowiedzialny za zarządzanie instytucjonalnymi funduszami zrównoważonymi i funduszami cyklu życia w Holandii. Przed objęciem tego stanowiska Jan Rommert pracował jako zarządzający portfelem w Fortis Investments oraz jako specjalista ds. inwestycji w kilku bankach w Holandii. Ma ponad 15 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Posiada dyplom z rachunkowości i ekonomii biznesu z Hogeschool voor Economische Studies w Amsterdamie i jest zarejestrowany przez VBA i EFFAS.

Olivier Rousseau

Olivier Rousseau dołączył do zarządu Francuskiego Funduszu Rezerw Emerytalnych (FRR) w listopadzie 2011 roku. Po ukończeniu Francuskiej Krajowej Szkoły Administracji (ENA) w 1986 roku rozpoczął pracę we francuskim Ministerstwie Skarbu w Paryżu.

Olivier pracował przez 11 lat w BNP Paribas w bankowości korporacyjnej i na rynkach finansowych (swapy aktywów, inicjowanie inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie, badania i dystrybucja akcji, finanse korporacyjne, instrumenty pochodne akcji), w Paryżu i głównie za granicą. Był również członkiem zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz radcą ekonomicznym w Ambasadzie Francji w Sztokholmie.

Martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller posiada tytuł magistra w dziedzinie studiów biznesowych, który uzyskał na Technische Universiteit Twente. Jest aktywny w branży finansowej od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako trader arbitrażowy w wiodącej holenderskiej firmie zarządzającej rynkiem Optiver. Po odejściu z Optiver założył w 2008 r. ThinkCapital, pierwszego holenderskiego emitenta funduszy ETF. Martijn posiada dogłębną wiedzę na temat ETF-ów i w swojej roli dyrektora zarządzającego w ThinkCapital zajmuje się każdym aspektem rozwoju branży ETF.

Philip Seegerer

W Assenagon Philip Seegerer jest odpowiedzialny za zarządzanie portfelem wewnętrznych funduszy Assenagon UCITS, jak również dalszych wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych w różnych klasach aktywów inwestujących w ETF-y. Jego dyplom z matematycznych finansów i ekonomii (2008) na Uniwersytecie w Monachium (TUM) koncentruje się na stochastyce i rynkach kapitałowych. Jako spin-off swojej pracy dyplomowej na temat „Pricing Correlation Sensitive Cross Asset Portfolio Derivatives” napisał artykuł „Cross Asset Portfolio Derivatives” do książki „Alternative Investments and Strategies”.

Jörg Sengfelder

Jörg Sengfelder pracuje jako Sales Trader w Flow Traders B.V., obsługując klientów niemieckojęzycznych w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii. Przed dołączeniem do Flow Traders spędził ponad 5 lat w DekaBank Deutsche Girozentrale, gdzie pomagał w budowaniu dostawcy ETF ETFlab Investment GmbH, a następnie kierował zespołem doradztwa i handlu ETF. Jörg rozpoczął swoją karierę w 2006 roku jako ETF Product Manager w Indexchange Investment AG.

Peter Sleep

Peter dołączył do 7IM w 2007 roku. Peter uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Arthur Andersen & Co w Manchesterze, po czym dołączył do Citibanku jako audytor wewnętrzny. Po trzech latach pracy na tym stanowisku, przez 11 lat pracował w Citibank/Citigroup jako zarządzający funduszami i analityk. Przed dołączeniem do 7IM pracował jako analityk w Man Group. Obszary specjalizacji/obowiązki: strategia portfelowa, fundusze quant, audyt inwestycyjny, aktywa/metodologie alternatywne i akcje japońskie.

Nicholas Soerensen

Nicholas jest wiceprezesem i starszym doradcą ds. produktów w dziale Wealth Management Deutsche Banks w Luksemburgu. Zanim dołączył do Deutsche Bank w Luksemburgu, zdobywał doświadczenie zawodowe pracując dla Deutsche Bank, Deutsche Börse i Niemieckiego Banku Centralnego we Frankfurcie, Luksemburgu i Nowym Jorku. Nicholas posiada podwójny tytuł magistra w dziedzinie finansów i zarządzania strategicznego, który uzyskał podczas studiów w Kopenhadze, Hong Kongu i Rotterdamie.

Mark Spanbroek

Od momentu powstania FIA EPTA w czerwcu 2011 roku Mark Spanbroek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i członka Komitetu Wykonawczego, a od czerwca ubiegłego roku jest również Sekretarzem Generalnym. Mark przeszedł na emeryturę z Getco w 2011 roku po dziewięciu latach pracy w Getco Europe Ltd. jako szef działu rozwoju biznesu i struktury rynku. Przed podjęciem pracy w Getco Mark był dyrektorem ds. globalnych instrumentów pochodnych w Van Der Moolen Holding N.V.

Mark był członkiem Grupy Ekspertów ds. Infrastruktur Rynkowych (EGMI), która w październiku 2011 r. zakończyła prace nad raportem dotyczącym europejskiego krajobrazu potransakcyjnego. Jest również byłym członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Peter Tchir

Peter Tchir założył TF Market Advisors w 2011 roku, aby dostarczać globalne badania makro z silnymi podstawami na rynkach instrumentów o stałym dochodzie. Z 20-letnim doświadczeniem w handlu papierami wartościowymi o stałym dochodzie, począwszy od produktów strukturyzowanych, obligacji wysokodochodowych i indeksów CDS o wartości 1 biliona dolarów, dogłębna znajomość rynków FI i relacji handlowych pozwala TFMA zapewnić unikalny wgląd w rynki globalne. FI ETF’s rozwinęły się, a doświadczenie Petera z nimi i ich zarządzającymi pozwala mu analizować je zarówno z poziomu „klasy aktywów”, jak i poprzez „wiercenie w dół” portfela, aby zapewnić strategie dla inwestorów.

Mirela Vlad

Mirela Vlad dołączyła do MTS w 2003 roku jako Dyrektor Regionalny. Pracuje we Francji i jest odpowiedzialna za marketing i sprzedaż indeksów EuroMTS, pierwszych niezależnych, przejrzystych, zbywalnych w czasie rzeczywistym indeksów obligacji rządowych w strefie euro.

Wcześniej Mirela Vlad pracowała jako reporter w Dow Jones Newswires zajmujący się europejskimi rynkami instrumentów o stałym dochodzie oraz jako trader obligacji w BNP Paribas.

Mirela VLAD jest absolwentką ESCP-Europe w Paryżu.

Jim Wiandt

Założyciel firmy, dyrektor generalny i wydawca IndexUniverse.com, IndexUniverse.eu, Exchange-Traded Funds Report (ETF Report) oraz Journal of Indexes (JoI). Jim założył Index Universe LLC w 1999 roku z wizją stworzenia centralnego ośrodka informacji i analiz dotyczących indeksów, funduszy indeksowych i ETF-ów. W tym samym roku nabył Indexes: Journal of Index Issues od Dow Jonesa i przekształcił publikację w całkowicie niezależne czasopismo z szerokim wsparciem ze strony branży indeksowej. Jim wcześnie rozpoczął działalność w branży funduszy ETF, kupując w 2003 r. Exchange-Traded Funds Report (najdłużej wydawany biuletyn poświęcony funduszom ETF na świecie).

Mark Wiedman

Mark Wiedman – dyrektor zarządzający – jest globalnym szefem działu iShares w BlackRock. Przed objęciem obecnego stanowiska był szefem działu strategii korporacyjnej. Wcześniej kierował zespołem ds. klientów i doradztwa w ramach Financial Markets Advisory Group.
Zanim dołączył do BlackRock, Wiedman kierował globalną grupą ds. rozwoju produktów i strategii w Morgan Stanley Investment Management. Wcześniej był konsultantem ds. zarządzania w McKinsey & Co. oraz pełnił funkcję starszego doradcy i szefa personelu podsekretarza ds. finansów krajowych w Ministerstwie Skarbu USA.
Pan Wiedman uzyskał tytuł AB (Phi Beta Kappa, magna cum laude) w dziedzinie nauk społecznych na Harvard College w 1992 r. oraz tytuł JD (JD) na Yale Law School w 1996 r.

Sacha Widin

Sacha Widin jest dyrektorem w Credit Suisse Asset Management w Zurychu, gdzie kieruje zespołem Wealth Management Funds. On i jego zespół zarządzają funduszami klasy multi-asset, które inwestują globalnie. Pan Widin posiada tytuł BSc w dziedzinie administracji biznesu i ekonomii oraz jest certyfikowanym europejskim analitykiem finansowym (CEFA). Jest również członkiem Szwajcarskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAA).

William White

William White jest przewodniczącym Komitetu Rozwoju Gospodarczego i Oceny (EDRC) przy OECD w Paryżu. Komitet ten przeprowadza regularne oceny polityki krajów członkowskich oraz takich jak Chiny i Indie. Był również członkiem Komitetu Issinga, doradzającego niemieckiemu kanclerzowi w kwestiach związanych z G-20. White szeroko publikuje i wypowiada się na temat stabilności makroekonomicznej, a na długo przed kryzysem wielokrotnie ostrzegał przed zagrożeniami wynikającymi ze zbyt szybkiego wzrostu zadłużenia i kredytu. Od czerwca 1994 r. do czerwca 2008 r. był doradcą ekonomicznym w Banku Rozrachunków Międzynarodowych, a wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezesa Banku Kanady. White uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Manchesterze.

Stephen Yeats

Stephen jest Starszym Menedżerem Inwestycyjnym w grupie Fixed Income Beta Solutions w State Street Global Advisors, do której dołączył w lutym 2007 roku. Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów inwestycyjnych z siedzibą w Londynie, a także za kierowanie procesem zarządzania inwestycjami w ETF-y o stałym dochodzie w SSgA na całym świecie.

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.