Agenda 2021

TUESDAY 19 November, 2021

.

8.30 – 8.45

Powitanie przewodniczącego

08.45 – 09.45

Przyszłość zarządzania aktywami: Indeksowanie, Smart Beta i rola indeksów w strategiach instytucjonalnych

Nie tylko inwestorzy funduszy pasywnych muszą wiedzieć o indeksowaniu. Przy indeksach obejmujących obecnie różnorodne strategie inwestycyjne, każdy właściciel aktywów musi ponownie ocenić, jaka część jego portfela może i powinna być replikowana.
Jak daleko mogą posunąć się indeksy „smart beta” w zastępowaniu aktywnych menedżerów? W tej sesji eksperci panelowi przyjrzą się przyszłości zarządzania aktywami.

 • Indeksowanie i aktywne zarządzanie
 • .

 • Ewolucja benchmarków i ich wybór
 • .

 • Niestandardowe benchmarki, inteligentne indeksy i przyszłość zarządzania aktywami
 • .

Moderator:
Jim Wiandt
Founder & CEO
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.
Isabelle Bourcier
Head of Business Development
Ossiam
Alex McKenna
Główny dyrektor ds. funduszy systematycznych
Deutsche Asset & Wealth Management
Olivier Rousseau
Dyrektor wykonawczy
Fonds de Réserve pour les Retraites
Mark Voermans
Senior Strategist
PGGM Investments

09.45 – 10.30

Krytyczne decyzje: Dodawanie wartości do stóp zwrotu z indeksów

Zarządzanie funduszami indeksowymi pozwala na wiele sposobów na dodanie wartości do zwrotu z benchmarku, czy to poprzez pożyczanie papierów wartościowych, wykorzystanie derywatów indeksowych, czy też pozycjonowanie portfeli pod kątem rebalancingu indeksów. W tej sesji paneliści ocenią, czy zwroty „indeks-plus” uzasadniają ryzyko podejmowane w celu ich osiągnięcia. Omówimy również kwestię indeksowania i zarządzania zmianami, kluczowy temat dla właścicieli aktywów instytucjonalnych.

 • Zwroty „Index-plus” dzięki pożyczkom i swapom – wartość dodana czy ryzykowna inżynieria finansowa?
 • Zarządzanie indeksami i rebalansowaniem portfela
 • .

 • Minimalizacja kosztów przejściowych
 • .

.

Moderator:
Paul Amery
Współpracujący redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
.

.

.

Simon Midgen
Główny dyrektor ds. strategii funduszy indeksowych
Prawne & Ogólne zarządzanie inwestycjami
Alan Miller
Founding Partner & CIO
SCM Private
Laurent Trottier
Head of Index Management
Amundi ETF

10.30 – 11.00

Poranna przerwa networkingowa
.

11.00 – 11.45

.

Indeksowanie obligacji

Indeksowanie wykroczyło daleko poza swoje korzenie na rynkach akcji, z indeksami obligacji, które w ostatnich kilku latach odnotowały ogromne napływy. Jednakże, nadal trwa ożywiona debata na temat tego, jak najlepiej indeksować na rynku, na którym handel odbywa się zazwyczaj poza giełdą i może wyschnąć w trudnych czasach. W tym panelu przeanalizujemy najnowsze trendy w indeksowaniu instrumentów o stałym dochodzie.

 • Od giełdy do OTC – zapewnienie zbywalnych cen
 • .

 • Cap-weighting w indeksach obligacji – za i przeciw
 • .

 • Benchmarking ryzyka stopy procentowej, kredytowego i płynności
 • .

.

Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.
Rudyard Ekindi
Dyrektor ds. badań inwestycyjnych
NEST
.
Nick Pierce
Główny dyrektor ds. inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie
Vanguard Asset Management

11.45 – 12.30

Accessing Emerging Markets: Does Indexing Work?

Rynki wschodzące stawiają przed dostawcami indeksów i zarządzającymi funduszami indeksowymi szczególne wyzwania. Czy podążanie za strategią indeksową w EM ma sens, czy też aktywni menedżerowie zachowują przekonującą przewagę? Na ile wiarygodne są benchmarki i jakie są potencjalne pułapki, na które należy uważać? Paneliści przeanalizują, w jaki sposób najlepiej uzyskać dostęp do rozwijających się rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

 • Rynki wschodzące – ostatni bastion aktywnych zarządzających?
 • Za i przeciw indeksowaniu krajów
 • Jak wiarygodne są indeksy na rynkach wschodzących?
 • .

Moderator:
Rebecca Hampson
Europejski redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
.

.

Kryształowa koronka
Dyrektor
Pension Solutions Group – Russell Investments Limited
Nicholas Soerensen
VP, Senior Product Advisor
Deutsche Asset & Wealth Management

12.30 – 13.45

Lunchon dla delegatów i prelegentów
.

13.00 – 13.40

.

Keynote Luncheon Address
Exposed: Blowing The Whistle On Olympus
Michael Woodford, MBE
Były Prezes & CEO
Olympus

13.45 – 14.30

The Yield Gap: Indexing For Income

Prawie zerowe stopy procentowe wywierają ogromną presję na długoterminowe plany oszczędnościowe. W tej sesji eksperci branży indeksowej dokonają przeglądu sposobów, w jakie opracowywane są benchmarki w celu generowania dochodu z różnych klas aktywów. Wybór właściwego indeksu i pomiar stóp zwrotu po kosztach jest kluczowy – dowiemy się dlaczego.

 • Indeksowanie akcji w celu uzyskania dochodu
 • .

 • Generowanie dochodu z innych klas aktywów
 • .

 • Jaka jest stopa zwrotu indeksu tracker po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatków?
 • .

Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.

.

.
Chanchal Samadder
Wielka Brytania i Irlandia – sprzedaż instytucjonalnych funduszy ETF
Lyxor Asset Management
Jan Sytze Mosselaar
Senior Portfolio Manager Asset Allocation
Robeco

14.30 – 15.15

Wyzwania dla strony kupującej: Dyskusja przy okrągłym stole

 • Wyzwania wdrożeniowe dla funduszy emerytalnych i wieczystych
 • .

 • Zarządzanie alokacją aktywów
 • Kto odpowie, jeśli coś pójdzie nie tak?
 • Moderator:
  Matt Hougan
  EVP, Global Head of Content
  IndexUniverse
  Paneliści:
  .

  .

  .

  Gareth Fielding
  Główny dyrektor wykonawczy
  Quantum Global Wealth Management AG
  Tim Giles
  Partner
  Aon Hewitt, Globalna Praktyka Inwestycyjna
  Jezioro Bryon
  Head of PowerShares ETFs – EMEA, Invesco

  15.15 – 15.45

  Popołudniowa przerwa na networking

  15.45 – 16.30

  .

  Efekt indeksu: Fakt czy fantazja?

  Krytycy twierdzą, że rosnący poziom wykorzystania funduszy indeksowych wywołuje przewrotne skutki w zachowaniu inwestorów i rynku, począwszy od zwiększania wewnętrznych korelacji giełdowych, a skończywszy na rozbieżnościach w wycenie pomiędzy uczestnikami i nieuczestnikami najbardziej rozpowszechnionych benchmarków. Czy indeksowanie skutkuje mniej efektywnym ładem korporacyjnym? W tej sesji paneliści przeanalizują:.

   .
  • Wpływ indeksowania na zachowania inwestorów i rynku
  • .

  • Czy fundusze pasywne zwiększają korelacje?
  • Indeksowanie i ład korporacyjny
  • .

  Moderator:
  Paul Amery
  Współpracujący redaktor
  IndexUniverse.eu
  Paneliści:
  .

  .

  .
  M. Nicolas J. Firzli
  Dyrektor Generalny
  Światowej Rady ds. Emerytur
  Anthony Christodoulou
  Założyciel
  WorldTrack
  .
  Con Keating
  Członek EFFAS Research,
  Market Structure and Bond Commission
  Head of Research,
  BrightonRock Group
  Nicola Ralston
  Dyrektor
  PiRho Investment Consulting

  16.30 – 17.15

  Zarządzanie zmiennością: Indeksy ryzyka ogona
  .

  Indeksy zmienności stały się wielkim biznesem, ponieważ inwestorzy martwią się o ochronę swoich portfeli przed nieprzewidzianymi spadkami na rynku. Ale czy rzeczywiście zabezpieczają one ryzyko bessy i jakie są koszty ich stosowania? Czy istnieją alternatywne sposoby zarządzania ekspozycją na ryzyko krańcowe? Eksperci panelowi przeanalizują jedno z najbardziej aktualnych pytań dotyczących indeksowania.

  • Wady i zalety indeksów zmienności
  • .

  • Zarządzanie kosztami przeniesienia
  • Zabezpieczanie ryzyka ogona instrumentów finansowych za pomocą indeksów
  • .

  Moderator:
  Dave Nadig
  President, ETF Analytics
  IndexUniverse
  Paneliści:
  .

  .

  Salla Franzén
  Zarządzający portfelem
  SEB
  Ryan McRandal
  Menedżer portfela, szef działu tematycznego
  Zarządzanie portfelem
  AXA Investment Managers
  Denis Panel
  Chief Investment Officer
  THEAM, Grupa BNP Paribas

  17.15 – 19.00

  Przyjęcie koktajlowe
  Author
  • Luke Handt

   Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

   Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

   In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

   When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.