Ankieta użytkownika

.

Drogi Użytkowniku,

Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie naszej ankiety. Nie powinno Ci to zająć więcej niż 10 minut, a nawet jeśli nie wypełnisz jej do końca, zależy nam na Twojej opinii.

Przeprowadzając ankietę mamy bardzo prosty cel – lepiej służyć Państwu. Chcemy to osiągnąć poprzez:

 • Zdobycie większego wglądu w to, kim jesteś i jak możemy najlepiej dostosować nasze treści do Twoich zawodowych i osobistych potrzeb inwestycyjnych, oraz
 • Określenie, jakich artykułów, wiadomości, danych i narzędzi oczekują Państwo, nasi czytelnicy
 • .

 

Jeszcze raz dziękuję
Jim Wiandt, Matt Hougan i zespół IndexUniverse.com


Opowiedz nam trochę o sobie


1. W skali od 1 (brak pojęcia) do 5 (bardzo duża wiedza) proszę ocenić swoją wiedzę na temat benchmarków i inwestowania indeksowego.

2.

.

1 2 3 4 5


2. Proszę opisać swój profil.

3.

.

.

.

.

.

Akademicki
Brokerstwo
Doradca finansowy
Dostawca indeksów
Inwestor indywidualny
Zarządzanie inwestycjami
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Doradztwo w zakresie funduszy emerytalnych
Zarządzanie funduszami emerytalnymi
Sponsor planu
Inne


3. Jakie są Pana(i) całkowite aktywa portfela?

3.

.

.

.

mniej niż 100 000 USD
od $100,000 do $499,999
$500,000 do $999,999
$1 mln do $4,9 mln
5 mln $ do 24,9 mln $
25 mln $ do 99,9 mln $
ponad 100 milionów dolarów


4. Jak często odwiedzasz stronę IndexUniverse.com?

3.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Inne


5. Czy kiedykolwiek inwestował(a) Pan(i) w fundusz indeksowy lub nim zarządzał(a)?

3.

.

.

Tak Nie No


6. Jeśli korzystasz z ETF-ów, jak często handlujesz ETF-ami?

7.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Roczny
Mniej niż rocznie
Never used?


7. Jeśli korzystasz z opcji indeksowych lub kontraktów terminowych, jak często z nich korzystasz?

7.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Roczny
Mniej niż rocznie
Never used?


Pytania specyficzne dla witryny:

8. Co najbardziej podoba Ci się w tej witrynie?

8.

.

Aktualności w centrum uwagi
Features
Komentarz
Dane
Tablice dyskusyjne
Inne


9. Proszę uszeregować, jaki rodzaj danych jest dla Pana(i) najbardziej przydatny.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Historyczne zwroty
Korelacje
Wartości
Wolność
Dane komponentu
Informacje o funduszu (ER, zarządzanie, itp.)
Inne


10. Jaki jest najważniejszy temat, który poruszamy? (wybierz 1)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

.

Przeglądy indeksów i funduszy
Efektywność podatkowa
Alokacja aktywów
Modelowe portfele
ETF-y
Międzynarodowe
Inne

.

.

Komentarze:11. Na jakie tematy chciał(a)by Pan(i), aby redakcja częściej się wypowiadała?

.

.

.

.

Indeksy porównawcze
ETF-y
Opcje indeksów
Fundusze indeksowe
Zmiany indeksów i handel
Inne


12. Którą klasę aktywów chciałby Pan/Pani widzieć bardziej pokrytą poza amerykańskimi indeksami akcji?

.

.

.

Obligacje krajowe
Indeksy funduszy hedgingowych
Indeksy funduszy hedgingowych
Emerging markets
Metale szlachetne
Metale szlachetne
Towary
Inne

.

.

Komentarze:Proszę wymienić wszelkie dodatkowe uwagi, jakie mają Państwo na temat IndexUniverse.com:

Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.