Górnik bitcoinów Greenidge nie otrzyma pozwolenia na emisję w Nowym Jorku

Departament Ochrony Środowiska amerykańskiego stanu Nowy Jork znów nęka górnika bitcoinów. Tym razem chodzi o Greenidge Generating Facility, który zarówno produkuje energię elektryczną, jak i prowadzi farmę wydobywczą bitcoinów.

Pozwolenie odmówione

Greenidge podaje, że władze odmówiły wydania pozwolenia. Dotyczy ono nowego pozwolenia na emisję powietrza o nazwie „Title V”. Ponadto, według firmy, decyzja „nie będzie miała żadnego wpływu na nasze obecne działania”.

Według obszernych doniesień, chodziło o odnowienie wcześniej udzielonej licencji, przy czym Greenidge chciało kilku drobnych zmian w zakresie monitorowania emisji.

„Obiekt jest elektrownią opalaną głównie gazem ziemnym, o mocy wytwórczej około 107 megawatów (MW) z maksymalnym poborem ciepła ograniczonym do 1,117 mln BTUs na godzinę”.

Licencja została wydana 7 września 2016 r. i wygasła 6 września ubiegłego roku. Podczas gdy przedłużenie było „rozważane” Greenidge mógł kontynuować działalność na podstawie istniejącego pozwolenia. W ciągu ostatniego roku wpłynęło 3 tysiące komentarzy w tej sprawie.

W sprawie odwołania

Firma ma siedzibę w regionie Finger Lakes w Nowym Jorku. Prowadzi tu elektrownię, która działa na gaz ziemny. Odwołują się od decyzji DEC. W oświadczeniu firma stwierdziła:

„Możemy kontynuować nieprzerwaną działalność w ramach naszego istniejącego pozwolenia na emisję powietrza Title V, które nadal obowiązuje, tak długo, jak długo potrwa skuteczne zaskarżenie tej arbitralnej i kapryśnej decyzji”.

„Wierzymy, że nie ma wiarygodnej podstawy prawnej do odmowy przyjęcia tego wniosku, ponieważ nie ma rzeczywistego zagrożenia dla stanowej ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (CLCPA) z naszego odnowionego pozwolenia”.

Firma podejmie działania prawne, jeśli odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

W Nowym Jorku trwa „wojna z górnictwem”. Podczas gdy burmistrz Nowego Jorku Adams znany jest z tego, że jest pro-bitcoinowy, stan rozpoczął atak na energożerne farmy górnicze. Rygorystyczna polityka wypędza firmy.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.