Oil Zero opinie – Czy to oszustwo?

Oil Zero LogoOil Zero to platforma handlu online dostarczająca wyspecjalizowanych narzędzi handlowych na rynku ropy naftowej. Według strony internetowej platformy, Oil Zero ma na celu uproszczenie i zwiększenie zyskowności handlu aktywami ropy naftowej, takimi jak akcje i kontrakty terminowe ropy dla użytkowników.

Platforma dostarcza zaawansowane narzędzia analityczne dla handlowców Oil Zero, w tym szczegółowe wykresy cen, śledzenie wiadomości i wskaźniki prognozujące. Te funkcje pozwalają traderom przewidzieć potencjalne ruchy cen na rynkach ropy naftowej, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Oil Zero dostarcza znakomite wyniki, dlatego polecajmy platformę wszystkim.
Paul Amery, Redaktor naczelny, IndexUniverse

Paul Amery, Redaktor naczelny

Odwiedź Oil Zero

Oil Zero oferuje również demo konto handlowe, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą przetestować jego narzędzia i platformę przed wpłaceniem środków. Pozwala to początkującym traderom ropy zdobyć doświadczenie z systemem Oil Zero bez ryzyka utraty pieniędzy.

Oil Zero Review by www.indexuniverse.eu

Główny cel platformy

Podstawowym celem Oil Zero jest ułatwianie handlu ropą i inwestycji. Chociaż platforma planuje obsługiwać wybrane kryptowaluty w przyszłości, jej narzędzia i funkcje obecnie koncentrują się na rynkach ropy naftowej.

Wyróżnia to Oil Zero spośród platform handlowych skoncentrowanych na kryptowalutach. Dla traderów zainteresowanych wyraźnie aktywami ropy naftowej, takimi jak kontrakty terminowe WTI i Brent, akcje firm naftowych i innymi inwestycjami ropopochodnymi, Oil Zero ma na celu zapewnienie dedykowanego, wyspecjalizowanego środowiska handlowego.

Podejście platformy skoncentrowane na ropie obejmuje narzędzia handlowe zoptymalizowane pod kątem ropy i aktualności, danych i zasobów edukacyjnych precyzyjnie ukierunkowanych na rynki ropy naftowej i energetyczne. Tworzy to ekosystem zaprojektowany do handlu ropą, chociaż doniesienia sugerują, że trwają prace nad ograniczoną funkcjonalnością kryptowalutową.

Cechy platformy

Wyspecjalizowane narzędzia handlu ropą

Jedną z wyróżniających cech Oil Zero jest pakiet narzędzi wyspecjalizowanych w handlu ropą. Obejmuje to zaawansowane wykresy do wizualizacji ruchów cen ropy, wskaźniki do analizy dynamiki podaży/popytu oraz inne analizy specyficzne dla ropy.

Na przykład, Oil Zero zapewnia na żywo wykresy z wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące i względne wskaźniki siły. Ujawniają one momentum i wzorce do podejmowania decyzji handlowych.

Ponadto, platforma analizuje istotne wiadomości i wydarzenia geopolityczne na rynku ropy, aby pomóc przewidzieć wpływ na podaż i popyt. Te dane pozwalają traderom Oil Zero czerpać korzyści z zmienności wynikającej z głównych zdarzeń wpływających na ceny ropy.

Dostępność konta demo

Oil Zero umożliwia nowym użytkownikom dostęp do konta demo z symulowanymi środkami. Pozwala to początkującym traderom korzystać z narzędzi handlowych platformy w środowisku bez ryzyka.

Poprzez konto demo, traderzy mogą eksperymentować z realizacją transakcji na żywo za pośrednictwem Oil Zero bez obaw o stratę pieniędzy. Jest to arena treningowa do zapoznania się z interfejsem i funkcjami przed wpłaceniem realnych środków.

Dostępność konta demo zapewnia znaczną korzyść w porównaniu z platformami wymagającymi wpłaty wstępnej. Traderzy Oil Zero mogą budować umiejętności handlu ropą i pewność siebie przed podjęciem ryzyka finansowego.

Wskazówka: Zarejestruj się już dziś w Oil Zero. Niedługo wersja demo przestanie być dostępna.
Rozpocznij darmowy okres próbny.

Plotki o wsparciu dla kryptowalut

Chociaż jeszcze nie potwierdzono, plotki sugerują, że Oil Zero planuje rozszerzyć działalność poza ropę poprzez obsługę znaczących kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum. Nowa funkcjonalność mogłaby otworzyć handel krypto za pośrednictwem Oil Zero przy wykorzystaniu solidnych narzędzi.

Dodanie aktywów krypto zdywersyfikowałoby platformę Oil Zero poza ropę. Traderzy mogliby skorzystać z potencjału szybko rozwijających się, choć zmiennych rynków krypto, opierając się na doświadczeniu Oil Zero w ułatwianiu transakcji ropą.

Jednak konkretne szczegóły dotyczące terminów, obsługiwanych walut i zakresu funkcjonalności pozostają niepotwierdzone. Oil Zero nie ogłosił jeszcze oficjalnie ani nie uruchomił zintegrowanych funkcji handlu kryptowalutami.

Zrozumienie handlu ropą

Stabilność rynków ropy naftowej

Handel aktywami ropopochodnymi, takimi jak kontrakty terminowe na ropę, zapewnia atrakcyjną stabilność w porównaniu z bardzo zmiennymi aktywami, takimi jak akcje czy kryptowaluty. Chociaż na rynku ropy występują okresy gwałtownych wzrostów cen, jej cykle historycznie były bardziej stałe i przewidywalne.

Dla inwestorów niechętnych skrajnie zmiennym cenom i ryzyku, względna stabilność handlu ropą ma zalety. Oil Zero zapewnia platformę dopasowaną do czerpania korzyści ze zrównoważonej zmienności i bardziej stałej długoterminowej dynamiki cen ropy.

Ta dynamika stabilności odróżnia handel ropą i energią od wielu innych rynków. Oil Zero bezpośrednio odpowiada na popyt traderów na unikalny profil ryzyka/zysku ropy.

Wpływ geopolityki na ceny ropy

Chociaż generalnie bardziej stabilne niż rynki akcji i krypto, ceny ropy mogą doświadczać poważnej krótkoterminowej zmienności wokół znaczących wydarzeń geopolitycznych. Na przykład, inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała duże wzrosty cen ropy.

Niestabilność geopolityczna w kluczowych krajach produkujących ropę lub konflikty między znaczącymi potęgami często zakłócają łańcuchy dostaw. Powoduje to efekty fali w rynkach ropy, tworząc zagrożenia i możliwości zysków dla traderów.

Oil Zero dostarcza narzędzia analityczne pomagające ocenić ryzyko geopolityczne i zamodelować ich potencjalny wpływ na podstawy podaży i popytu. Pozwala to na świadome transakcje wokół wpływowych wydarzeń.

www.indexuniverse.eu - Najlepsze cechy Oil Zero

Narzędzia i udogodnienia

Zaawansowane narzędzia handlowe

Istotnym obszarem koncentracji platformy Oil Zero jest dostarczanie rozbudowanych narzędzi handlowych dedykowanych analizie rynku ropy. Obejmuje to wiele typów wykresów, wskaźników technicznych i dostosowanych kanałów wiadomości.

Na przykład, Oil Zero wyświetla interaktywne wykresy na żywo z akcją cenową i wskaźnikami, takimi jak Pasma Bollingera. Ujawniają one okazje wejścia i wyjścia. Ponadto, platforma automatycznie wyświetla istotne aktualności o podaży i popycie na ropę.

Razem, te narzędzia klasy profesjonalnej dają członkom Oil Zero przewagę nad przypadkowymi traderami lub inwestorami polegającymi na ogólnych aplikacjach niedostosowanych do handlu ropą.

Korzyści z konta demo

Dostępność konta demo Oil Zero zapewnia znaczne korzyści dla początkujących traderów ropy. Poprzez symulowane transakcje bez ryzyka, nowi użytkownicy mogą zapoznać się z mechaniką i niuansami handlu ropą, bez obaw o realne pieniądze.

Pozwala to nowym traderom nauczyć się najlepszych praktyk dotyczących wejść, wyjść, wielkości pozycji i zarządzania ryzykiem na rynkach ropy przed zainwestowaniem kapitału. Doświadczenie z konta demo może zbudować pewność siebie w przechodzeniu do transakcji na żywo.

Konto demo pozwala użytkownikom gruntownie przetestować narzędzia i interfejs Oil Zero specyficzne dla ropy bez presji. Zapewnia kluczowe szkolenie dla nowych traderów ropy przed zaangażowaniem środków.

Zespół stojący za Oil Zero

Znaczenie przejrzystości zespołu

Bardzo niewiele informacji publicznych jest dostępnych na temat założycieli i programistów stojących za platformą Oil Zero. Większa przejrzystość zespołu pomogłaby zbudować zaufanie i wiarygodność platformy.

Znajomość kluczowych postaci i ich historii odpowiedzialnych za Oil Zero jest niezbędnym kontekstem do oceny wiarygodności i potencjalnej długoterminowej niezawodności platformy. Jednak obecna anonimowość budzi pytania zainteresowanych traderów.

Więcej jasności na temat branżowego doświadczenia zespołu i wcześniejszego doświadczenia z platformami handlowymi dostarczyłoby cennych informacji przed zdeponowaniem środków jako trader. Ogólnie rzecz biorąc, przejrzystość twórców pozostaje obszarem wymagającym poprawy dla Oil Zero.

Porównania z innymi platformami

Oil Zero wykazuje podobieństwa do innych niszowych platform handlowych, takich jak Oil Profit, które również nie zapewniają przejrzystości zespołu. Tajemniczość twórców wydaje się powszechna w porównywalnych platformach przeznaczonych dla handlarzy ropą i kryptowalutami.
Choć nie jest to jednoznaczny dowód złych intencji, ten schemat zasługuje na ostrożność ze strony przezornych traderów przed inwestowaniem poprzez jakąkolwiek niejasną platformę. Przed zdeponowaniem środków w Oil Zero lub konkurentach o równie anonimowych zespołach, zalecane są kompleksowe badania i weryfikacja.
Anonimowość sama w sobie nie oznacza oszustwa ani braku wiarygodności platform tradingowych. Jednak roztropni traderzy zachowają dodatkowy sceptycyzm wobec śmiałych roszczeń, dopóki operatorzy platform nie wystąpią publicznie.

Zarejestruj się na darmowe konto

Za i przeciw

Korzyści dla traderów

Oil Zero oferuje kilka zalet, które są korzystne dla traderów zainteresowanych rynkami ropy naftowej:

 • Brak opłat – To pomaga zmaksymalizować zyski z udanych transakcji ropy. Bezopłatny handel jest rzadkością w branży.
 • Zaawansowana analityka – Platforma zapewnia narzędzia na poziomie profesjonalnym do identyfikowania możliwości handlowych ropą.
 • Konto demo – Pozwala nowym traderom bezpiecznie poznać platformę Oil Zero poprzez symulowany handel bez ryzyka.
 • Nacisk na początkujących – Interfejs platformy jest skierowany do nowych traderów ropy, z intuicyjnym projektem.

Potencjalne wady

Jednak Oil Zero ma również pewne potencjalne wady, które należy wziąć pod uwagę:

 • Wysokie minimalne kwoty – Traderzy muszą wpłacić 250 USD, aby odblokować funkcje platformy, co jest zaporową kwotą dla małych kont.
 • Nieudzielone odpowiedzi – Strona internetowa pozostawia wiele szczegółów działalności niejasnych.
 • Anonimowy zespół – Anonimowość i nieprzejrzystość założycieli Oil Zero budzą obawy o długoterminową odpowiedzialność.
 • Nieweryfikowane roszczenia – Śmiałe roszczenia marketingowe dotyczące wskaźników sukcesu traderów pozostają niepoparte danymi.

Jak działa Oil Zero

Wpływ działalności makroekonomicznej

Przy handlu ropą naftową, szersze trendy makroekonomiczne znacząco wpływają na podstawy podaży i popytu, które napędzają wyceny. Wzrost gospodarczy, geopolityka, inflacja i stopy procentowe wpływają na te dynamiki.
Oil Zero zapewnia narzędzia handlowe, które pomagają analizować istotne punkty danych i zdarzenia makroekonomiczne. Obejmuje to wskaźniki takie jak poziomy zapasów ropy, liczby platform wiertniczych, wzrost PKB, globalne konflikty, politykę OPEC itp. Ocena tych danych wejściowych może prowadzić do bardziej świadomych transakcji.

Plotki o handlu kryptowalutami

Chociaż nie zostało to jeszcze oficjalnie uruchomione, plotki sugerują, że Oil Zero planuje w przyszłości obsługiwać handel kryptowalutami obok swojego obecnego ukierunkowania na ropę. Gdyby zostało dodane, możliwości krypto zapewniłyby dodatkową dywersyfikację dla traderów.
Jednak szczegóły dotyczące terminu, zakresu funkcji i obsługiwanych walut pozostają niepotwierdzone. Oil Zero nie ogłosiło formalnie definitywnych planów integracji handlu krypto pomimo plotek w internecie o potencjalnej przyszłej funkcjonalności.

www.indexuniverse.eu - Crypto Trading with Oil Zero

Dostępność platformy

Obsługiwane urządzenia

Platforma handlowa i narzędzia Oil Zero mogą być dostępne na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych poprzez ich stronę internetową. Natywne aplikacje mobilne iOS i Android nie są jeszcze dostępne.
Strona internetowa Oil Zero jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, pozwalając traderom ropy zarządzać otwartymi pozycjami, wprowadzać zlecenia i korzystać z kluczowych funkcji ze smartfonów i tabletów. Jednak dedykowane aplikacje mogłyby jeszcze bardziej poprawić wygodę.

Giełdy i dostępność w krajach

Szczegóły dotyczące konkretnych giełd kryptowalut, z którymi łączy się Oil Zero, aby ułatwić handel, pozostają ograniczone. Platforma twierdzi, że jest dostępna w większości jurysdykcji, w których handel ropą i krypto jest legalny, z obejściami VPN do dostępu do ograniczonych rynków.
Jednak strona internetowa nie potwierdza, z którymi giełdami Oil Zero integruje się pod kątem płynności i realizacji transakcji. Większa przejrzystość ze strony zespołu w kwestii łączności giełdowej i dostępu w poszczególnych krajach zbudowałaby dodatkowe zaufanie.

Ocena ryzyka

Wskazówki dotyczące oceny ryzyka

Przy ocenie dowolnej platformy handlowej kluczowa jest ocena potencjalnych zagrożeń. Chociaż Oil Zero reklamuje wspaniałe zyski, roztropni traderzy skupiają się najpierw na zarządzaniu ryzykiem. Oto mądre wskazówki dotyczące oceny ryzyka w przypadku Oil Zero:

 • Zacznij od małych kwot – Zainwestuj na początku ograniczone fundusze, aby ocenić działanie Oil Zero.
 • Używaj stop loss – Ustaw właściwe poziomy stop loss na każdej transakcji, aby ograniczyć straty.
 • Utrzymuj zróżnicowanie konta – Nigdy nie koncentruj całego kapitału na jednej platformie; dywersyfikuj.
 • Testuj na demo – W pełni handluj na demo przez dłuższy czas, aby sprawdzić użyteczność przed wydawaniem prawdziwych pieniędzy.
 • Śledź wiadomości o ropie – Ściśle obserwuj informacje o podaży/popycie ropy, ponieważ fundamenty napędzają ceny.
 • Sprawdź bezpieczeństwo – Sprawdź oczekiwane zabezpieczenia konta przed oszustwami.

Znaczenie ograniczania ryzyka

Chociaż obiecywane zyski z handlu mogą być kuszące, mądrzy traderzy stawiają na pierwszym miejscu ograniczanie ryzyka, a nie prognozy zysków. Obietnice marketingowe należy traktować ze sceptycyzmem. Zamiast tego traderzy koncentrują się na środkach ostrożności ograniczających ryzyko, takich jak:

 • Weryfikacja informacji
 • Stosowanie małych pozycji
 • Utrzymywanie planów i dyscypliny handlowej
 • Realizacja ustawień o wysokim prawdopodobieństwie
 • Zrozumienie handlowanych rynków ropy

Stosowanie takich innowacyjnych praktyk zarządzania ryzykiem jest rozsądne w przypadku korzystania z dowolnej platformy, takiej jak Oil Zero, do handlu ropą lub kryptowalutami.

Wskazówka: Zarejestruj się już dziś w Oil Zero. Wkrótce darmowa wersja próbna nie będzie już dostępna. Rozpocznij darmową próbę już teraz.

Odpowiedzialne inwestowanie

Wskazówki dotyczące zrównoważonego inwestowania

Zasady odpowiedzialnego inwestowania powinny przyświecać traderom przy ocenie platform takich jak Oil Zero. Oto wskazówki dotyczące zrównoważonego i etycznego inwestowania:

 • Gruntownie badaj – Poświęć czas na weryfikację szczegółów platformy i zespołu.
 • Zacznij od małych kwot – Wpłacaj tylko niewielkie początkowe depozyty podczas testowania niezweryfikowanych platform.
 • Krytycznie analizuj marketing – Bądź sceptyczny wobec roszczeń, które brzmią przesadnie lub nieuczciwie.
 • Analizuj liderów – Sprawdź kwalifikacje i etykę operatorów platformy.
 • Promuj przejrzystość – Unikaj nieprzejrzystych platform i tych, które nie chcą udostępniać szczegółów.
 • Utrzymuj zróżnicowanie konta – Nigdy nie koncentruj wszystkich środków handlowych na jednej platformie.
 • Zgłaszaj obawy – Informuj organy ścigania o wszelkich podejrzanych nieetycznych praktykach.

Kwestie etyczne

Handel ropą naftową pociąga za sobą dodatkowe rozważania etyczne, ponieważ spekulacje mogą wpływać na produkcję i prowokować wątpliwe metody wydobycia. Traderzy powinni starannie rozważyć cele i metody.
Odpowiedzialnie wykorzystane, platformy handlowe takie jak Oil Zero mogą umożliwić udział w rynkach energetycznych przy jednoczesnym promowaniu etycznych i zrównoważonych najlepszych praktyk. Jednak edukacja w kwestiach problemowych jest niezbędna.

Unikalne cechy

Wyspecjalizowany nacisk na handel ropą

W odróżnieniu od niektórych platform stosujących szerokie podejście, Oil Zero koncentruje się konkretnie na zapewnieniu wyjątkowego doświadczenia w handlu ropą. Taka niszowa koncentracja pozwala na znakomite dopracowanie funkcji dostosowanych do handlu ropą.
Z począwszy od interfejsu po możliwości analityczne, Oil Zero ma na celu stworzenie intuicyjnej, zoptymalizowanej platformy handlu ropą. To wyspecjalizowanie odpowiada na potrzeby handlarzy surową ropą naftową i energią poprzez dostosowanie.

Potencjalne wprowadzenie handlu kryptowalutami

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, planowana ekspansja Oil Zero w handel kryptowalutami uczyni ją wyjątkową wśród platform skupionych na ropie. Pozwolenie na handel ropą, ze swoją stabilnością, i krypto, z jego potencjałem wzrostu, poprzez pojedynczy zoptymalizowany interfejs byłoby rzadkością w branży.
Oferowanie ekspozycji na ropę, ze swoją stabilnością, i krypto, z jego potencjałem wzrostu, może być atrakcyjną kombinacją dla handlarzy poszukujących różnorodności. Ale na razie integracja krypto pozostaje spekulacyjna.

Ocena wiarygodności

Domniemane implikacje wskaźnika sukcesu

Oil Zero śmiało twierdzi, że ma wyjątkowy 95% wskaźnik sukcesu handlowego dla użytkowników. Jednak ta astronomicznie wysoka procentowa liczba wygranych nie została zweryfikowana poprzez zbadane raporty handlowe.
Bez obiektywnej, niezależnej walidacji, ta liczba sukcesów powinna być postrzegana sceptycznie i nie powinna być brana za pewnik. Do czasu niezależnego potwierdzenia, handlarze powinni lekko traktować ją przy ocenie wiarygodności platformy.

Określenie wiarygodności platformy

Mając do dyspozycji ograniczone publicznie dostępne informacje, pełne określenie wiarygodności platformy Oil Zero jest trudne. Anonimowość jej operatorów budzi uzasadnione wątpliwości.
Potencjalne czerwone flagi, takie jak niejasne procedury zamykania kont, nieudokumentowane roszczenia marketingowe i brakujące szczegóły giełdy, zasługują na dodatkowe badanie przez zainteresowanych handlarzy. Potrzeba więcej dowodów, aby ostatecznie ocenić wiarygodność Oil Zero.

Niesprawdzone platformy wymagają obfitego sceptycyzmu i dociekliwości od biegłych handlarzy, zanim rozważą inwestycję.

www.indexuniverse.eu - How to get started with Oil Zero

Rozpoczynanie

Kroki do założenia konta

Oto przegląd procesu rozpoczynania handlu za pośrednictwem Oil Zero:

 1. Odwiedź OilZero.com i kliknij „Utwórz konto”
 2. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane osobowe
 3. Potwierdź swój adres e-mail poprzez link weryfikacyjny wysłany do Ciebie
 4. Zapoznaj się z platformą handlową Oil Zero za pomocą konta demo
 5. Wpłać minimalne środki, aby odblokować funkcje handlu na żywo
 6. Skorzystaj z narzędzi handlu ropą, aby przeanalizować rynki i złożyć swoje pierwsze zlecenia handlowe ropą!

Proces usuwania konta

Oil Zero nie udostępnia jasnych publicznych informacji na temat usuwania kont handlowych. Ta polityka powinna zostać wyjaśniona w celu zapewnienia przejrzystości i łatwości użytkowania.
Handlarze potrzebujący pomocy przy zamykaniu lub usuwaniu konta mogą potrzebować bezpośredniego kontaktu z działem obsługi klienta Oil Zero. Jednak szczegółowe zasoby pomocy dotyczące procesu usuwania konta byłyby korzystne.

Ostateczne rekomendacje

Werdykt na temat wiarygodności Oil Zero

Podsumowując, platforma Oil Zero pokazuje potencjał jako platforma handlowa skoncentrowana na ropie, ale ma obszary wymagające poprawy, głównie wokół przejrzystości twórców i niezweryfikowanych roszczeń.
Chociaż platforma oferuje atrakcyjne narzędzia handlu ropą, roztropni handlarze powinni zachować dużą ostrożność, biorąc pod uwagę obecną nieprzejrzystość operacyjną i brak niezależnych audytów.

Znaczenie opinii użytkowników

Nie ma dostępnych zweryfikowanych zewnętrznych opinii na temat Oil Zero od obiektywnych handlarzy. Pozyskanie i opublikowanie prawdziwych opinii użytkowników mogłoby znacząco zwiększyć wiarygodność.
Bezpośrednia informacja zwrotna od handlarzy dostarczyłaby cennych spostrzeżeń na temat użyteczności platformy, jakości funkcji i reaktywności obsługi klienta. Opinie użytkowników powinny być priorytetem dla Oil Zero.

Zarejestruj się na darmowe konto

Podsumowanie

Podsumowując, platforma Oil Zero pokazuje obietnicę jako ropie-centryczne rozwiązanie handlowe, ale wymaga więcej dowodów i przejrzystości, zanim zyska zaufanie handlarzy. Wyjaśnienie niejednoznaczności dotyczących zespołu, operacji i śmiałych roszczeń marketingowych będzie kluczowe dla ustalenia wiarygodności w przyszłości.
Chociaż pakiet narzędzi handlowych ropą jest atrakcyjny, mądrzy handlarze będą postępować z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę obecne luki między przekazem marketingowym a zweryfikowanymi szczegółami. Obiektywna, zewnętrzna walidacja roszczeń Oil Zero mogłaby zamienić początkowy sceptycyzm w entuzjazm. Do tego czasu sceptycyzm przeważa.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych. Informacje na tej stronie mają służyć wyłącznie celom informacyjnym. Strona ta może zawierać produkty, za które otrzymujemy prowizje.

Authors
 • Felicja Adamczyk

  Felicja Adamczyk Studiuje ekonomię z ukierunkowaniem na e-commerce. Od ponad 5 lat interesuje się wszystkim, co wygląda jak warta uwagi inwestycja, od ciekawych akcji, funduszy, ETF-ów, kryptowalut po inwestycje w spółki.

 • Przemysław Michalski

  Przemysław Michalski wychował się w Polsce, ale jest u siebie w świecie. Jego pasją są najnowsze technologie. Od 2015 roku zajmuje się również kryptowalutami i ogólnie pojętymi finansami. Pełnił już rolę doradcy dla kilku ICO.