Polityka prywatności

Nasza Witryna

IndexUniverse.com („Witryna”) jest niezależnym źródłem informacji na temat inwestowania indeksowego we wszystkich jego formach. Cała zawartość jest produkowana niezależnie od jakichkolwiek relacji reklamowych.

Poufność danych osobowych

Kiedy odwiedzający rejestrują się na stronie internetowej, możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i firma. Zbieramy również informacje o łącznym wykorzystaniu strony. Statystyki, które zbieramy na temat unikalnych wizyt, odsyłających adresów URL, powtarzających się wizyt i odsłon strony są oparte na adresach IP i nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie środki w celu ochrony informacji naszych użytkowników. Kiedy użytkownicy przesyłają informacje za pośrednictwem strony internetowej lub naszych technologii ankietowych, informacje te są chronione zarówno online, jak i offline.

Dzieci

Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia, ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci.

Fora dyskusyjne

.
Proszę pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione na naszych forach dyskusyjnych staną się informacjami publicznymi. Wszystkie posty na tych forach stają się własnością intelektualną Witryny i mogą być przedrukowywane lub przywoływane w przyszłych artykułach lub publikacjach Witryny.

Linki

Witryna zawiera linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki prywatności takich innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą stronę i aby przeczytali oświadczenia o prywatności każdej strony internetowej, która zbiera informacje umożliwiające identyfikację osoby. Niniejsze oświadczenie o prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez tę witrynę.

Ciasteczka

Witryna może używać plików cookie, aby pomóc w śledzeniu wzorców użytkowania na naszej stronie. Cookie to fragment danych przechowywanych na twardym dysku użytkownika, zawierający informacje o użytkowniku. Plik cookie znajduje się wyłącznie na komputerze użytkownika; nie jest przechowywany ani zachowywany w żadnej formie przez Stronę. Korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Jest on używany wyłącznie w celu identyfikacji preferencji zwykłego użytkownika, aby dostosować jego doświadczenia do własnych potrzeb. Na przykład, ustawiając plik cookie dla Witryny, użytkownik nie będzie musiał logować się hasłem więcej niż raz, oszczędzając w ten sposób czas. Reklamodawcy i dostawcy reklam, którzy obsługują reklamy na naszych stronach internetowych, mogą używać własnych plików cookie lub innych technologii śledzenia. Nie możemy być odpowiedzialni za politykę prywatności lub praktyki takich reklamodawców i sprzedawców.

Zrzeczenie się odpowiedzialności prawnej

Witryna nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących informacji udostępnianych na Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem. W szczególności nie gwarantuje ani nie oświadcza, że informacje te są dokładne, aktualne, wyczerpujące, zweryfikowane lub kompletne. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub opóźnienia w informacjach lub za jakiekolwiek poleganie przez jakąkolwiek osobę na tych informacjach. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty o jakimkolwiek charakterze, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z informacji zawartych na Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje nie są dostarczane jako podstawa jakiejkolwiek profesjonalnej porady lub do użytku transakcyjnego. IndexUniverse.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, transakcje lub jakiekolwiek inne działania podjęte przez ciebie lub osoby trzecie w oparciu o informacje zawarte w tej Witrynie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie, prosimy o kontakt e-mailowy

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.