Zasady i warunki

Witamy w IndexUniverse.com. Przeglądając i używając tej strony internetowej zgadzasz się na przestrzeganie i bycie związanym przez następujące warunki użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje IndexUniverse.com z użytkownikiem w odniesieniu do tej strony internetowej.

Termin „IndexUniverse.com” lub „my” lub „nas” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba to 419 Boltimore St. 3rd Floor, New York, NY 10004. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub widza naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

 • Treść stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez uprzedzenia.
 • .

 • Nie udzielamy ani my, ani osoby trzecie żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w tej witrynie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • .

 • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają jego szczególne wymagania.
 • .

 • Niniejsza witryna zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do treści, projektu, układu, wyglądu, wyglądu i grafiki. Reprodukcja jest zabroniona w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
 • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w tej witrynie, które nie są własnością lub nie są licencjonowane przez operatora, są potwierdzone w witrynie.
 • .

 • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może spowodować roszczenie o odszkodowanie i/lub być przestępstwem.
 • .

 • Od czasu do czasu niniejsza witryna może również zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są podane dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy stronę (y). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonej witryny (witryn).
 • .

 • Nie wolno tworzyć linków do tej strony internetowej z innej strony lub dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody IndexUniverse.com.
 • .

 • Użytkowanie tej strony internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego użytkowania strony internetowej podlegają prawu stanu Nowy Jork.
 • .

  .

Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.