Agenda 2021

TISDAG 19 november 2021

8.30 – 8.45

Vårordförandens välkomsthälsning

08.45 – 09.45

Framtiden för kapitalförvaltning: Indexering, Smart Beta och indexens roll i institutionella strategier

Det är inte bara passiva fondinvesterare som behöver känna till indexering. Eftersom index nu omfattar en mängd olika investeringsstrategier måste alla tillgångsägare omvärdera vilken del av deras portfölj som kan och bör replikeras.
Hur långt kan ”smarta beta”-index gå för att ersätta aktiva förvaltare? I det här mötet tittar expertpanelisterna på kapitalförvaltningens framtid.

 • Indexering och aktiv förvaltning
 • Benchmarkutveckling och valmöjligheter
 • Anpassade riktmärken, smarta index och tillgångsförvaltningens framtid
Moderator:
Jim Wiandt
Grundare och VD
IndexUniverse
Panellister:
Isabelle Bourcier
Högre chef för affärsutveckling
Ossiam
Alex McKenna
Hög chef för systematiska fonder
Deutsche Asset & Wealth Management
Olivier Rousseau
Direktör
Fonds de Réserve pour les Retraites
Mark Voermans
Senior Strategist
PGGM Investments

09.45 – 10.30

Kritiska beslut: Att öka värdet av indexavkastningen

Indexfondsförvaltningen möjliggör en mängd olika sätt att öka värdet till referensindexavkastningen, vare sig det sker genom värdepapperslån, användning av indexderivat eller positionering av portföljer för indexombalanseringar. I denna session bedömer paneldeltagarna om ”index-plus”-avkastningen motiverar de risker som tas för att uppnå den. Vi går också igenom indexering och övergångshantering, ett viktigt ämne för institutionella tillgångsägare.

 • ”Index-plus”-avkastning genom utlåning och swappar – mervärde eller riskfylld finansiell ingenjörskonst?
 • Hantering av index- och portföljombalansering
 • Minimering av övergångskostnader
Moderator:
Paul Amery
Contributing Editor
IndexUniverse.eu
Panellister:
Simon Midgen
Högste chef för indexfondsstrategi
Juridik och allmän investeringsförvaltning
Alan Miller
Grundande partner och CIO
SCM Private
Laurent Trottier
Högre chef för indexförvaltning
Amundi ETF

10.30 – 11.00

Morgonens nätverkspaus

11.00 – 11.45

Indexering av obligationer

Indexering har flyttat långt bort från sina rötter på aktiemarknaderna, och indexspårare för obligationer har sett enorma inflöden under de senaste åren. Det finns dock fortfarande en livlig debatt om hur man bäst indexerar på en marknad där handeln vanligtvis sker utanför börsen och kan torka ut i tuffa tider. I den här panelen utforskar vi de senaste trenderna inom indexering av räntebärande värdepapper.

 • Från börs till OTC-garantier för omsättbara priser
 • Kap-viktning i obligationsindex – för- och nackdelar
 • Benchmarking av ränte-, kredit- och likviditetsrisker
Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Panellister:
Rudyard Ekindi
Direktör för investeringsforskning
NEST
Nick Pierce
Högsta chef för investeringar i fast avkastning
Vanguard Asset Management

11.45 – 12.30

Accessing Emerging Markets: Fungerar indexering?

Sommarmarknader ställer indexleverantörer och förvaltare av indexföljande fonder inför särskilda utmaningar. Är det vettigt att följa en indexstrategi i EM, eller behåller aktiva förvaltare en övertygande fördel? Hur tillförlitliga är de underliggande riktmärkena och vilka potentiella fallgropar måste man vara medveten om? Paneldeltagarna går igenom hur man bäst kan få tillgång till aktie- och räntemarknader i utvecklingsländer.

 • Skuldmarknader – den sista bastionen för aktiva förvaltare?
 • §För och emot landindexering
 • Hur tillförlitliga är index på tillväxtmarknader?
Moderator:
Rebecca Hampson
Europeisk redaktör
IndexUniverse.eu
Panellister:
Crispin Lace
Direktör
Pension Solutions Group – Russell Investments Limited
Nicholas Soerensen
VP, Senior Product Advisor
Deutsche Asset & Wealth Management

12.30 – 13.45

Luncheon för delegater och talare

13.00 – 13.40

Lunchen med huvudtal
Exponerat: Olympus: ”Blowing the Whistle on Olympus”
Michael Woodford, MBE
Förre VD och koncernchef
Olympus

13.45 – 14.30

Räntegapet: indexering för inkomst

Närmare nollränta sätter stor press på långsiktiga sparplaner. Under detta sammanträde granskar experter från indexbranschen de sätt på vilka riktmärken utvecklas för att generera inkomster från en rad olika tillgångsklasser. Att välja rätt index och mäta avkastning efter kostnad är avgörande – vi undersöker varför.

 • Indexering av aktier för inkomster
 • Generera inkomster från andra tillgångsklasser
 • Vad är en indextrackers avkastning efter transaktionskostnader och skatter?
Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Panellister:
Chanchal Samadder
Säljare av institutionella ETF:er i Storbritannien och Irland
Lyxor Asset Management
Jan Sytze Mosselaar
Senior Portfolio Manager Asset Allocation
Robeco

14.30 – 15.15

Utmaningar för köpsidan: Ett rundabordssamtal

Pensionsfonder, välgörenhetsorganisationer och statliga fonder ägnar ett ökat intresse åt indexbaserade portföljer. I den gamla världen delegerade fondförvaltarna ansvaret för investeringarna till aktiva fondförvaltare. Vad händer nu och vem bär burken om det går fel? Under det här mötet delar ledande institutionella investerare och andra experter med sig av sina åsikter om det bästa sättet att förvalta en långsiktig indexbaserad strategi.

 • Uppdragsutmaningar för pensions- och stiftelsefonder
 • Hantering av tillgångsallokeringar
 • Vem svarar om det går fel?
Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Panellister:
Gareth Fielding
Direktör
Quantum Global Wealth Management AG
Tim Giles
Partner
Aon Hewitt, Global Investment Practice
Bryon Lake
Högsta chef för PowerShares ETFs – EMEA, Invesco

15.15 – 15.45

Paus för nätverkande på eftermiddagen

15.45 – 16.30

Indexeffekten: Fakta eller fantasi?

Kritiker hävdar att den ökande användningen av indexfonder skapar perversa effekter på investerarnas och marknadens beteende, från att driva upp de interna korrelationerna på aktiemarknaden till att skapa värderingsdiskrepanser mellan medlemmar och icke-medlemmar av de mest följda riktmärkena. Leder indexering till mindre effektiv företagsstyrning? Vid detta möte granskar paneldeltagarna följande:

 • Indexeringens inverkan på investerarnas och marknadens beteende
 • Driver passiva fonder högre korrelationer?
 • Indexering och bolagsstyrning
Moderator:
Paul Amery
Contributing Editor
IndexUniverse.eu
Panellister:
M. Nicolas J. Firzli
generaldirektör
Världspensionsrådet
Anthony Christodoulou
Grundare
WorldTrack
Con Keating
Medlem av EFFAS Research,
Marknadsstruktur och obligationskommission
Forskningschef,
BrightonRock Group
Nicola Ralston
Direktör
PiRho Investment Consulting

16.30 – 17.15

Hantering av volatilitet: Tail Risk Index

: Hantering av volatilitet: Tail Risk Index

Volatilitetsindex har blivit en stor affär eftersom investerare oroar sig för att skydda sina portföljer från oförutsedda marknadsnedgångar. Men skyddar de verkligen mot nedåtrisker och vilka är kostnaderna för att använda dem? Finns det alternativa sätt att hantera exponering för svansrisker? Experter i panelen utforskar en av de mest aktuella indexeringsfrågorna.

 • Fördelar och nackdelar med volatilitetsindex
 • Hantering av kostnader för carry
 • Säkring av svansrisker mellan olika tillgångar med hjälp av index
Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Panellister:
Salla Franzén
Portföljförvaltare
SEB
Ryan McRandal
Portföljförvaltare, chef för tematiskt
Portföljförvaltning
AXA Investment Managers
Denis Panel
Investeringschef
THEAM, BNP Paribas Group

17.15 – 19.00

Cocktailmottagning
Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.