Bitcoin miner Greenidge missar ett utsläppstillstånd i New York

Miljöskyddsdepartementet i den amerikanska delstaten New York trakasserar återigen en Bitcoin-utvinnare. Den här gången är det Greenidge Generating Facility, som både producerar el och driver en bitcoinbrytningsanläggning.

Geanskt tillstånd förvägrats

Greenidge uppger att ett tillstånd har nekats av myndigheterna. Det handlar om ett nytt tillstånd för luftutsläpp som kallas ”Title V”. Vidare menar företaget att beslutet ”inte kommer att ha någon inverkan på vår nuvarande verksamhet”.

Enligt omfattande rapportering rörde det sig om en förnyelse av ett tidigare beviljat tillstånd, där Greenidge vill ha några mindre förändringar när det gäller övervakning av utsläpp.

”Anläggningen är ett huvudsakligen naturgaseldat kraftverk med en produktionskapacitet på cirka 107 megawatt (MW) med en maximal värmetillförsel begränsad till 1,117 miljoner BTU per timme”.

Tillståndet hade utfärdats den 7 september 2016 och löpte ut den 6 september förra året. Medan förlängningen ”övervägdes” fick Greenidge fortsätta sin verksamhet med det befintliga tillståndet. Under det senaste året har 3 000 kommentarer inkommit i ärendet.

I samband med överklagandet

Företaget är baserat i Finger Lakes-regionen i New York. Det driver här ett kraftverk som drivs med naturgas. De överklagar DEC:s beslut. I ett uttalande sade företaget:

”Vi kan fortsätta att bedriva oavbruten verksamhet enligt vårt befintliga Title V-lufttillstånd, som fortfarande är i kraft, så länge som det tar att framgångsrikt utmana detta godtyckliga och nyckfulla beslut.”

”Vi anser att det inte finns någon trovärdig rättslig grund för att avslå denna ansökan eftersom det inte finns något faktiskt hot mot delstatens Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA) från vårt förnyade tillstånd.”

Företaget kommer att vidta rättsliga åtgärder om överklagandet misslyckas.

Ett ”krig mot gruvdrift” pågår i New York. Medan New Yorks borgmästare Adams är känd för att vara pro-bitcoin har delstaten inlett en attack mot energislukande gruvgårdar. Strikta regler driver bort företagen.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.