ECB-chefen Fabio Panetta vill förbjuda bitcoinbrytning

Fabio Panette, en viktig chef vid Europeiska centralbanken (ECB), vill förbjuda bitcoinbrytning i euroområdet. Anledningen är naturligtvis det uttjatade klimatargumentet som kan vederläggas med många intressanta tillämpningar under tiden.

Förbud mot bitcoinbrytning

Vid London Business School’s Insight Summit den 7 december uppmanade Panetta till följande: ”Tokens med ett alltför stort koldioxidavtryck bör förbjudas”. Det är uppenbart att ECB-chefen syftar på bitcoin med detta.

Vad Panetta därmed glömmer är att över 50 procent av hela bitcoin-nätverket drivs av den förnybara energi som är så älskad av europeiska politiker. Dessutom ser vi att många parter från olje- och gasindustrin upptäcker att de kan släppa ut mycket mindre koldioxid tack vare bitcoin.

Ta till exempel ExxonMobil, som använder bitcoinbrytning för att slippa fackla sin överskottsgasproduktion. Att fackla gas innebär bokstavligen att de bränner den för ingenting eftersom det inte finns några ekonomiskt intressanta alternativ.

Bitcoin mining gör det möjligt för olje- och gasindustrin att sälja dessa överskottsgaser samtidigt som de släpper ut mindre koldioxid vid bearbetningen av dem. Bitcoin mining minskar faktiskt koldioxidutsläppen jämfört med att bara fackla gaserna.

Utnyttjbar energi

Slutligen återvänder vi till förnybar energi. Skulle du vara en förespråkare för övergången till förnybar energi skulle det också vara vettigt att vara en förespråkare för bitcoin mining.

Detta eftersom ett av problemen med förnybar energi är att den är oförutsägbar. När allt kommer omkring är förnybar energi beroende av naturens nycker. Blåser det mycket? Då genererar vindkraftverken mycket energi.

Det betyder för övrigt inte att elnätet kan använda all denna energi. En del av energin från vindkraftverk går förlorad av den anledningen, helt enkelt för att efterfrågan inte finns och det är praktiskt taget omöjligt att lagra den energin under lång tid.

Detta innebär att producenten måste kasta bort den energin. Såvida han inte ansluter bitcoinminers till sitt vindkraftverk, för då kan han använda denna överproduktion för att bryta bitcoin. Då går energin inte till spillo och marginalerna för producenter av förnybar energi ökar.

Bitcoin gör alltså förnybar energi mer lönsam och har därmed potential att bli en katalysator för investeringar i förnybar energi. Det kan göra investeringar i förnybar energi bara lite mer attraktiva.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.