USA offentliggör nya inflationssiffror i dag

I dag är en stor dag för bitcoin, eftersom USA:s Bureau of Labor Statistics klockan 14.30 kommer att tillkännage det nya amerikanska konsumentprisindexet. På senare tid har offentliggörandet av dessa siffror haft en stor inverkan på bitcoinpriset, så denna onsdag kan visa sig vara en viktig dag för bitcoin.

Vad är förväntningarna?

Om FactSets forskning ska tros, sjönk den amerikanska inflationen från 9,1 till 8,7 procent i juli. Det är ungefär där marknaden förväntar sig att den kommer att ligga i dag. Om vi faktiskt hamnar på dessa 8,7 procent är förväntningen att bitcoinpriset kommer att ha liten eller ingen reaktion på det.

”Förväntningarna är att KPI kommer att bli lägre än förra månaden, men jag tror att med tanke på de starka ekonomiska uppgifterna förra veckan (jobbsiffrorna) är det för tidigt att förutspå en räntesänkning från Federal Reserve vid denna tidpunkt”, säger Dick Lo på TDX Strategies.

Förra veckan kom den amerikanska jobbrapporten som visade att arbetslösheten i USA sjönk med 0,1 procent till 3,5 procent. Det är den lägsta siffran på länge, vilket innebär att ekonomin åtminstone på den här fronten är i mycket gott skick.

Detta ger Federal Reserve utrymme att höja räntorna ytterligare utan att omedelbart ta död på ekonomin. Även om inflationen är något lägre än väntat ser analytiker små möjligheter till ett rally. Det enda som skulle kunna hjälpa är om vi får ett extremt lågt inflationstryck.

Marknaden förväntar sig räntesänkningar före 2023

Trots att Federal Reserve verkar ha mer utrymme än väntat att höja räntorna tror marknaden inte att de kan upprätthålla detta under lång tid. Obligationsmarknaden räknar nämligen med räntesänkningar från Federal Reserve med början i början av 2023.

Detta innebär att handlare på obligationsmarknaden anser att Federal Reserve har litet eller inget handlingsutrymme för att höja räntorna ytterligare eller hålla dem på denna nivå under lång tid. Arbetsmarknaden må vara stark för tillfället, men det ändrar inte det enorma skuldberg som USA står inför.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.