Villkor och bestämmelser

Välkommen till IndexUniverse.com. Genom att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar IndexUniverse.com:s relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Termen ”IndexUniverse.com” eller ”oss” eller ”vi” hänvisar till ägaren av webbplatsen vars registrerade kontor är 419 Boltimore St. 3rd Floor, New York, NY 10004. Termen ”du” avser användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

 • Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.
 • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti eller garanti för riktigheten, aktualiteten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten av den information och det material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
 • Denna webbplats innehåller material som ägs av eller är licensierat till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.
 • Alla varumärken som återges på denna webbplats och som inte tillhör eller är licensierade till operatören, anges på webbplatsen.
 • Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara ett brott.
 • Från och till kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De innebär inte att vi godkänner webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på den eller de länkade webbplatserna.
 • Du får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller ett annat dokument utan IndexUniverse.com:s skriftliga förhandsgodkännande.
 • Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen omfattas av New Yorks lagar.
 • IndexUniverse:s redaktörer förbehåller sig rätten att när de anser det lämpligt utesluta, ta bort eller blockera inlägg eller postare. Eftersom det är en modererad webbplats kommer redaktörerna att agera snabbt på inlägg och/eller kommentarer som anses vara onödigt splittrande och/eller argumenterande. Inlägg och kommentarer som anses ociviliserade och/eller oförskämda är inte tillåtna. Personangrepp och grundlösa anklagelser med vilseledande och/eller felaktig information är inte tillåtna. Det är inte tillåtet att använda olika alias för att kringgå dessa riktlinjer. Dessa regler kan när som helst ändras av webbplatsens redaktörer.
Author
 • Luke Handt

  Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

  Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

  In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

  When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.